13 juni 2017

12 dagen na het openen van de voormalige weg “Kekerdomse Ward”

12 dagen geleden opende staatssecretaris Martijn van Dam de Kekerdomse Ward.  Dit is de weg naar het voormalige kantoor en de opslag van fa. De Beijer. Door de opening staat de Waal in permanente verbinding met het natuurgebied de Millingerwaard. Een nieuw aangelegde lage dam naast de voormalige weg bepaalt wanneer er water vanuit de Waal de Millingerwaard in stroomt. Ten tijde van het openen was de stand van de Waal nog dusdanig dat de nieuwe dam het water van de Waal niet toeliet in de Millingerwaard. Hier is de afgelopen dagen verandering in gekomen. Door hogere temperaturen in de Alpen is er sneeuw boven de 2000 meter gesmolten. Dit smeltwater heeft er samen met de neerslag van afgelopen dagen voor gezorgd dat het water in de Waal is gestegen en de dam is “gaan lopen”. De hele constructie dient er voor om de waterafvoer van de Waal bij hogere waterstanden te verhogen en meer waterbergend vermogen te creëren. Op de foto’s is te zien dat er door de graafmachines inmiddels een fors gat is gemaakt in de voormalige weg. Rechts naast de weg is de nieuwe dam te zien die overstroomd wordt. Door deze opening is het gedeelte waar de machines hun werk doen een schiereiland geworden dat niet meer via een normale weg te bereiken is. Het is nog een verrassing hoe de aannemer dit grote materiaal zal gaan afvoeren als de klus is geklaard. Het zand uit de opening wordt middels schepen afgevoerd.  Harry Hampsink maakte de foto’s. zie de foto’s van 11 juni;  zie de foto’s van 30 mei

9 april 2017

Kekerdomse Ward in verandering.

Het bedrijf De Beijer is recentelijk vertrokken naar Dodewaard. Het terrein in de Kekerdomse Ward, waar eerst het kantoor stond van deze firma, waar een woning stond, een loswal was voor schepen en waar het omliggende terrein van de voormalige steenfabriek van TA  Kekerdom BV vol lag met bergen steenmateriaal,  is volledig gerenoveerd en opgeruimd. Je kent het bijna niet meer terug. Om de oude steenfabriek staat een hek van ruim 2 meter hoog i.v.m. gevaar van betreden van deze fabriek door wandelaars. Op de foto’s is ook goed de nevengeul te zien welke in aanleg is. De nevengeul wordt nu nog gescheiden van de Kaliwaal door de weg naar het voormalige terrein van De Beijer. Voor deze weg is onder water de dam te zien welke is aangelegd. Deze dam zal straks gaan bepalen wanneer de nevengeul gaat stromen. Harry Hampsink maakte de foto’s. zie de foto’s.