2 december 2016

Afsluitingsavond project groenblauwe diensten Via Natura.

Donderdag werd in de Slenk in de Horst een open voorlichtingsavond gehouden voor inwoners van de gemeente Berg en Dal door Via Natura over de ontwikkelingen rond het project “groenblauwe diensten”. In 2012 zijn zee in voormalig Groesbeek gestart met het voorbeeldproject landschapsontwikkeling rondom Berg en Dal en De Horst. In december 2016 is de aanlegfase afgerond. Nu was het een mooi moment om te laten zien wat de inspanningen hebben opgeleverd. Er is een nieuw netwerk van landschapselementen zoals hagen, knotbomen, boomgaarden en kruidenrijke stroken toegevoegd. Ook zijn er enkele wandelpaden bij gekomen. In overeenkomsten is het beheer voor 30 jaar vastgelegd. De aanpak in gemeente Berg en Dal is nog steeds uniek in Nederland. In 2012 is het landschap geïnventariseerd en in 2016 nogmaals. Op deze avond werd verteld wat het project heeft opgeleverd, welke flora en fauna er voor komen en hoe ze door goede afstemming met andere beheerders zoals De Ploegdriever, Landschapsbeheer Groesbeek en natuurlijk ook het Waterschap en gemeente zelf nog meer kunnen bereiken voor het landschap van Berg en Dal. De aanwezige gasten konden middels lichtbeelden en uitleg van diverse mensen zien en horen wat de stand van zaken is. En naast dit project gebeurt er nog meer. Dat lieten ze zien en over praten hoe ze in de toekomst nog meer kunnen bereiken door het beheer in het landschap beter af te stemmen. namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Erik Weijers aanwezig.

dsc_7680-via-natura-naam