8 april 2019

Presentatie “Dorpsommetjes’ in Berg en Dal

Zondag werden buiten bij dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal, onder een stralende zon, de eerste 2 “Dorpsommetjes” gepresenteerd. De presentatie werd gedaan door Geert Fleuren (Heemkunde Berg en Dal) en de eerste wandelfolders werden aangeboden aan Wethouder Annelies Visser van Gemeente Berg en Dal en aan alle aanwezigen. In opdracht van Gemeente Berg en Dal coördineert Stichting Via Natura de Dorpsommetjes. Het doel hiervan is om mensen meer in beweging te krijgen. De ommetjes zijn vanaf half april te vinden op www.wandeleninbergendal.nl. De werkgroep van deze ommetjes nodigt u uit om één of twee ommetjes mee te lopen op woensdag 10 april om 14.00 uur. Start bij Fletcher hotel Erica aan de Molenbosweg in Berg en Dal. Er zijn twee routes, de route Westermeerwijk van 3,3 km en de route De grafheuvels van 3,5 km. Na afloop is er de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief, een kopje koffie of thee te drinken bij Fletcher hotel Erica. zie de foto’s

2 december 2016

Afsluitingsavond project groenblauwe diensten Via Natura.

Donderdag werd in de Slenk in de Horst een open voorlichtingsavond gehouden voor inwoners van de gemeente Berg en Dal door Via Natura over de ontwikkelingen rond het project “groenblauwe diensten”. In 2012 zijn zee in voormalig Groesbeek gestart met het voorbeeldproject landschapsontwikkeling rondom Berg en Dal en De Horst. In december 2016 is de aanlegfase afgerond. Nu was het een mooi moment om te laten zien wat de inspanningen hebben opgeleverd. Er is een nieuw netwerk van landschapselementen zoals hagen, knotbomen, boomgaarden en kruidenrijke stroken toegevoegd. Ook zijn er enkele wandelpaden bij gekomen. In overeenkomsten is het beheer voor 30 jaar vastgelegd. De aanpak in gemeente Berg en Dal is nog steeds uniek in Nederland. In 2012 is het landschap geïnventariseerd en in 2016 nogmaals. Op deze avond werd verteld wat het project heeft opgeleverd, welke flora en fauna er voor komen en hoe ze door goede afstemming met andere beheerders zoals De Ploegdriever, Landschapsbeheer Groesbeek en natuurlijk ook het Waterschap en gemeente zelf nog meer kunnen bereiken voor het landschap van Berg en Dal. De aanwezige gasten konden middels lichtbeelden en uitleg van diverse mensen zien en horen wat de stand van zaken is. En naast dit project gebeurt er nog meer. Dat lieten ze zien en over praten hoe ze in de toekomst nog meer kunnen bereiken door het beheer in het landschap beter af te stemmen. namens de gemeente Berg en Dal was wethouder Erik Weijers aanwezig.

dsc_7680-via-natura-naam

25 november 2016

Landschapsbeheer in gemeente Berg en Dal is een feestje waard

Via Natura meldt: Kom naar de informatieavond over de landschapsontwikkeling in De Horst. In 2012 zijn we gestart met landschapsontwikkeling rondom Berg en Dal en De Horst. Het was een voortzetting van het voorbeeldproject in de Ooijpolder. De aanlegfase is nu afgerond en dat is een mooi moment om te laten zien wat de inspanningen hebben opgeleverd. Er is een nieuw netwerk van landschapselementen zoals hagen, knotbomen, boomgaarden en kruidenrijke stroken toegevoegd aan het bestaande landschap. Ook zijn er enkele wandelpaden bij gekomen. De gemeente en het landschapsfonds SLK (Stichting Landschaps Kapitaal) hebben langlopende overeenkomsten afgesloten met grondeigenaren. Het onderhoud van het landschap is voor 30 jaar gegarandeerd. Dat is een goede besteding van de provinciale en gemeentelijke subsidies en de gelden van de postcodeloterij via de SLK (Stichting Landschapskapitaal). De aanpak in gemeente Berg en Dal is nog steeds uniek in Nederland en daar kunnen we trots op zijn.

via-natura-img_7282

Lees verder...
2 juli 2016

Afscheid bij Via Natura

Vrijdagmiddag nam  Via Natura afscheid van haar voorzitter Henri Goverde. Henri heeft zich vanaf de oprichting van Via Natura, 27 april 2005 en sinds 2009 als voorzitter, ingezet voor deze stichting. De Stichting heeft in die jaren veel ontwikkelingen meegemaakt en maar vooral ook veel kunnen realiseren samen met haar partners en de boeren. Ook Ina Horlings, jarenlang bestuurslid en actief in de werkgroep van de landschapscommunity, gaat de Stichting verlaten vanwege een uitdagende baan in Groningen. Ton Duffhues, zeer bekend met de ontwikkelingen op het platteland en oa. werkzaam bij de ZLTO is bereid het voorzitterschap over te nemen. De afscheidsreceptie werd gehouden in restaurant de Thornsche Molen. Daar kon ook kennis gemaakt worden met de nieuwe voorzitter. Met de gemeente Berg en Dal heeft Via Natura voor twee jaar een nieuwe samenwerkings-overeenkomst getekend. Ze gaan zich meer toeleggen op de samenwerking met andere sectoren zoals recreatie en toerisme én actief de weg bereiden om inwoners, jong en oud, bij natuur en landschap te betrekken. De coördinatie van de eerste landschapsparade op 11 september sluit hier goed bij aan.  Wethouder Erik Weijers sprak namens de gemeente Berg en Dal.  Zie de foto’s

DSC_8613 Via Natura naam