9 maart 2016

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan ‘voormalig gemeentehuis Ubbergen’

Voor het voormalige gemeentehuis van Ubbergen aan de Rijksstraatweg 139 in Beek is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Op 24 maart 2016 is er een inloopbijeenkomst waarbij u het ontwerp van het bestemmingsplan kunt inzien en er vragen over kunt stellen. De inloopbijeenkomst is van 17.00 tot 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan het Dorpsplein 1 in Groesbeek. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 9 maart 2016 zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar en kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis, Dorpsplein 1 in Groesbeek. Binnen de inzagetermijn van zes weken kan iedereen een schriftelijke zienswijze op het plan indienen bij de gemeenteraad van Berg en Dal, Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. In het bestemmingsplan krijgt het gebouw een bestemming “Gemengd”. Bij het bestemmingsplan hoort een lijst met activiteiten die passen binnen deze functies. Binnen deze bestemming worden de volgende functies mogelijk gemaakt:DSC_8981 gemeentehuis naam

  • Wonen en begeleid wonen;
  • Bedrijven;
  • Cultuur en ontspanning;
  • Dienstverlening;
  • Horeca of ondersteunende horeca;
  • Kantoren;
  • Maatschappelijk.