21 januari 2024

Ballenmakerspenning 2024

Ton Leurs heeft de Ballenmakerspenning thuis ontvangen via Erna Driessen.

Tijdens de senioren pronkzitting van carnavalsvereniging de Deurzakkers in dorpshuis de Sprong te Ooij werd bekend gemaakt wie dit jaar de “Ballenmakerspening 2024″kreeg. Dit werd Ton Leurs uit Ooij, die helaas zelf niet aanwezig kon zijn, omdat hij nog herstellend is van een operatie. Daarom werd hij thuis opgezocht en werd hem de penning en het bijbehorende certificaat en bloemen uitgereikt door Erna Driessen, voorzitter van de Ooijse KBO. De onderbouwing was als volgt. Na een schriftelijke stemming heeft het bestuur van de KBO: de Vereniging voor senioren 50 plus te Ooij besloten de Ballenmakerspenning toe te kennen aan;  Dhr Ton Leurs. Na zijn pensionering is Ton vrijwilliger geweest op de administratie van de huisartsenpost. Ton is jarenlang bestuurslid geweest van de Deurzakkers: hij had daar de functie van penningmeester. Hij was, samen met Ria, actief als zanger bij de Waalklinkers en ook bij “mag gen naam hebben”  tijdens de zittingsavonden van de carnavalsvereniging de Deurzakkers. Hij was jarenlang actief lid en voorzitter van de TUF. (sportvereniging). Ook is Ton al vele jaren lid van volleybalvereniging Switch in Leuth, waar hij een graag geziene medespeler is. Ton is zeer actief als mantelzorger voor familie en goede vrienden: hij staat altijd klaar om waar dan ook ondersteuning te bieden. Sinds maart 2012 is Ton lid van de KBO, waarvan het grootste gedeelte als penningmeester. Ook in deze functie zet hij zijn beste beentje voor. Alles is tot in de puntjes voorbereid en uitgewerkt. Vele uren is Ton daaraan kwijt en de KBO plukt er de vruchten van. De KBO prijst zich gelukkig met een man als Ton en we willen, middels deze Ballenmakerspenning, onze waardering uitspreken. Aldus gedaan te Ooij 21-01-2024. Het bestuur van KBO Ooij.

 

16 januari 2023

Marietje vd Brink kreeg de “Ballenmakerspenning” in Ooij.

vlnr adjudant Jos van Brück, presentator Friso vd Meulen, Marietje, prinses Jolanda en Arnold Wulterkens.

Zondagmiddag kreeg Marietje vd Brink-Brugman uit Erlecom, tijdens de een druk bezochte seniorenpronkzitting van CV de Deurzakkers in het dorpshuis De Sprong te Ooij, uit handen van carnavalsprinses Jolanda van de Deurzakkers de Ballenmakerspenning uitgereikt. Deze penning wordt één keer per jaar, in samenwerking met de KBO (ouderenvereniging 50+) uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het ouderenwerk en verenigingswerk in Ooij. En Marietje is erg actief voor de KBO, waarbij ze o.a. deel uitmaakte van de Playbackgroep. Sinds 2014 is ze het gezicht van de KBO bij het ziekenbezoek en huwelijksjubilea. Zij maakt afspraken met de familie en zorgt voor de bloemen e.d. Ook vervoert zij regelmatig mensen die moeilijk ter been zijn naar repetities en voor ziekenhuisbezoek. Waarnemend voorzitter Arnold Wulterkens las haar de oorkonde voor en daarna overhandigde hij haar ook de onderscheiding van de KBO. Ook prinses Jolanda kreeg de onderscheiding van de KBO en gaf hij haar nog een onderscheiding van de zaterdag afgetreden jeugdprins Tijs en de nieuw aangetreden jeugdprins Sven, die beiden niet aanwezig waren. zie de foto’s

19 januari 2020

Sjef Wieland kreeg de “Ballenmakerspenning” in Ooij.

Sjef Wieland nadat hij de “ballenmakerspenning”had ontvangen.

Zondagmiddag kreeg Sjef Wieland uit Ooij, tijdens de eer druk bezochte seniorenpronkzitting van CV de Deurzakkers in het dorpshuis De Sprong te Ooij, uit handen van carnavalsprinses Rita van de Deurzakkers de Ballenmakerspenning uitgereikt. Deze penning wordt één keer per jaar, in samenwerking met de KBO (ouderenvereniging 50+) uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het ouderenwerk en verenigingswerk  in Ooij. En Sjef is o.a. voorzitter van de Ooijse KBO en heeft daarbij nog heel veel andere functies in het Ooijse verenigingsleven gehad. Hij werd deze keer zelf verrast met deze onderscheiding, temeer omdat hij bij de voorbereidingen was geweest en toen niet beter wist dat iemand anders de onderscheiding zou krijgen.  Nadat Sjef zelf weer de regie in handen kreeg heeft hij als voorzitter van de KBO nog de KBO onderscheidingen uitgereikt aan de vorige jeugdprinses Jet, de nieuwe jeugdprins Jules, de vorige prins van de carnaval Erwinen de nieuwe carnavalsprinses Rita. zie de foto’s

19 november 2018

De Ballenmakerspenning voor Jan Kroes in Ooij.

Zondagmiddag kreeg Jan Kroes uit Ooij, tijdens de zeer druk bezochte seniorenpronkzitting van CV de Deurzakkers in het dorpshuis De Sprong te Ooij, uit handen van carnavalsprins Jur de Eerste van de Deurzakkers de Ballenmakerspenning uitgereikt. Deze penning wordt één keer per jaar, in samenwerking met de KBO (ouderenvereniging 50+) uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het ouderenwerk in Ooij. En Jan is zo iemand. Jan is o.a. bestuurslid  (2e penningmeester) van de Ooijse seniorenvereniging KBO maar verder staan er op zijn lijst nog heel veel andere activiteiten.

20 november 2017

Ballenmakerspenning voor Arnold Wulterkens in Ooij.

Zondagmiddag kreeg Arnold Wulterkens uit Ooij, tijdens de druk bezochte seniorenpronkzitting van CV de Deurzakkers in het dorpshuis De Sprong te Ooij, uit handen van carnavalsprins Jurgen de Rijzige Roos van de Deurzakkers de Ballenmakerspenning uitgereikt. Deze penning wordt één keer per jaar uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het ouderenwerk in Ooij. En Arnold is zo iemand. Arnold is o.a. bestuurslid van de Ooijse seniorenvereniging KBO maar verder staan er op zijn lijst nog heel veel andere activiteiten. zie de foto’s.

21 november 2016

Ballenmakerspenning voor Leny Rikken-Verriet.

Zondagmiddag kreeg Leny Rikken – Verriet uit Ooij, tijdens de druk bezochte seniorenpronkzitting van CV de Deurzakkers  i.s.m. met de KBO Ooij ( Belangenvereniging Senioren 50+) in het dorpshuis De Sprong te Ooij, uit handen van carnavalsprins Bram de Blikvanger de Ballenmakerspenning,  uitgereikt. Deze penning wordt één keer per jaar uitgereikt aan iemand, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het ouderenwerk in Ooij en omgeving. En Leny is zo iemand.  Op haar lijstje staan een heleboel (vrijwilligers-) activiteiten.  Zij heeft zich jarenlang ingezet (en nog steeds) voor diverse verenigingen in Ooij, waaronder de EHBO, waarvan ze 52 jaar lid is geweest en waarbij ze zich heeft ingezet als kaderinstructrice en voorzitter van de vereniging. In 2015 heeft ze afscheid genomen van de EHBO. Daarbij is ze nog steeds actief bij de Zonnebloem, welke ze in 2006 mede heeft opgericht in Ooij. Daarbij doet ze al decennia lang vrijwilligerswerk in verzorgingshuis ’t Höfke te Beek en zit ze in het bestuur van de nieuw gevormde parochie vadsc_4712-ballenmaker-naamn de kerk en is ze de vervangster van de koster van de kerk. zie de foto’s