21 januari 2024

Ballenmakerspenning 2024

Ton Leurs heeft de Ballenmakerspenning thuis ontvangen via Erna Driessen.

Tijdens de senioren pronkzitting van carnavalsvereniging de Deurzakkers in dorpshuis de Sprong te Ooij werd bekend gemaakt wie dit jaar de “Ballenmakerspening 2024″kreeg. Dit werd Ton Leurs uit Ooij, die helaas zelf niet aanwezig kon zijn, omdat hij nog herstellend is van een operatie. Daarom werd hij thuis opgezocht en werd hem de penning en het bijbehorende certificaat en bloemen uitgereikt door Erna Driessen, voorzitter van de Ooijse KBO. De onderbouwing was als volgt. Na een schriftelijke stemming heeft het bestuur van de KBO: de Vereniging voor senioren 50 plus te Ooij besloten de Ballenmakerspenning toe te kennen aan;  Dhr Ton Leurs. Na zijn pensionering is Ton vrijwilliger geweest op de administratie van de huisartsenpost. Ton is jarenlang bestuurslid geweest van de Deurzakkers: hij had daar de functie van penningmeester. Hij was, samen met Ria, actief als zanger bij de Waalklinkers en ook bij “mag gen naam hebben”  tijdens de zittingsavonden van de carnavalsvereniging de Deurzakkers. Hij was jarenlang actief lid en voorzitter van de TUF. (sportvereniging). Ook is Ton al vele jaren lid van volleybalvereniging Switch in Leuth, waar hij een graag geziene medespeler is. Ton is zeer actief als mantelzorger voor familie en goede vrienden: hij staat altijd klaar om waar dan ook ondersteuning te bieden. Sinds maart 2012 is Ton lid van de KBO, waarvan het grootste gedeelte als penningmeester. Ook in deze functie zet hij zijn beste beentje voor. Alles is tot in de puntjes voorbereid en uitgewerkt. Vele uren is Ton daaraan kwijt en de KBO plukt er de vruchten van. De KBO prijst zich gelukkig met een man als Ton en we willen, middels deze Ballenmakerspenning, onze waardering uitspreken. Aldus gedaan te Ooij 21-01-2024. Het bestuur van KBO Ooij.