12 oktober 2023

Minderjarige asielzoekers naar voormalig klooster Berg en Dal

De alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) die tijdelijk in Hotel Erica in Berg en Dal wonen, verhuizen naar het voormalig klooster aan de Zevenheuvelenweg 54 in Berg en Dal.  Daar kunnen ze in ieder geval de komende drie jaren wonen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft hierover een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de nieuwe locatie. Het voormalig klooster moet nog gedurende enkele maanden worden verbouwd voordat de amv er kunnen wonen. Om wat voor jongeren gaat het? Het gaat om minderjarige jongens. In totaal ongeveer 55. Zij zijn zonder ouders of andere
begeleiders in Nederland aangekomen om asiel aan te vragen. Sinds juli 2023 wonen ze in Hotel Erica. Hun verblijf daar was voor maximaal 6 maanden bedoeld, terwijl het COA en de gemeente zochten naar een permanentere locatie. Die locatie is nu dus gevonden. Burgemeester Mark Slinkman: “De gemeente heeft positieve ervaringen met de huidige  opvang en de samenwerking met het COA. Het blijft wel een kwetsbare groep die in onze gemeenschap komt te wonen. Vanuit de gemeente proberen we hen een goede start in Nederland te geven door het organiseren van onderwijs.” Hoe is het COA en de nieuwe locatie gekomen? Het COA heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het pand. Opvang in het klooster is toegestaan, omdat het in overeenstemming is met de bestemming van het pand. Er is geen toestemming nodig van de gemeente. De gemeente heeft wettelijk wel een rol bij het organiseren van onderwijs en dagbesteding. Het COA zorgt dat er professionele begeleiders 24 uur per dag aanwezig zijn. Waar kunnen omwonenden terecht? Het COA en de gemeente betrekken de omwonenden zoveel mogelijk en op tijd bij de plannen. De minderjarige jongens verhuizen pas over enkele maanden en dat geeft de tijd voor informatie-uitwisseling en gesprekken met de buurt. De buurt heeft inmiddels
uitgebreidere informatie ontvangen en is uitgenodigd voor een bijeenkomst. En nog voor de ingebruikname volgt er een open dag. Met de opvang in Hotel Erica en op de locatie in Groesbeek hebben de omwonenden en  gemeente positieve ervaringen. Dit biedt geen garanties, maar wel enige geruststelling. Uitgebreide informatie staat vanaf 13 oktober op https://www.bergendal.nl/asielzoekers

19 april 2022

Nijmegen vangt asielzoekers Ter Apel tijdelijk op

De gemeente Nijmegen helpt op verzoek van het COA de komende nachten bij de crisisnoodopvang van asielzoekers uit Ter Apel. Vanavond arriveren 100 mensen uit Ter Apel bij de crisisopvang in de Jan Massinkhal. Zoals bekend is de opvang in Ter Apel overbelast, daarom is het COA voor de korte termijn op zoek naar slaapplaatsen voor de mensen die daar verblijven. Nijmegen biedt nu 100 plaatsen aan. Hoe lang de opvang voor deze groep asielzoekers in de Jan Massinkhal nodig is, is op dit moment nog niet bekend. Burgemeester Bruls: “Ik vind het buitengewoon tragisch dat de opvang van vluchtelingen in Nederland zulke acute noodoplossingen vraagt . Maar iedereen heeft de afgelopen dagen en weken kunnen zien dat de nood in Ter Apel meer dan hoog is. Ik beschouw het als onze plicht om bij te dragen aan een oplossing hiervoor. Er is momenteel ruimte in de Jan Massinkhal om 100 mensen te huisvesten. We hebben daarom besloten mee te werken aan het verzoek van het COA hier per direct tijdelijk mensen onder te brengen, zodat er in ieder geval de komende dagen wat lucht ontstaat. We blijven uiteraard in gesprek met het COA over vervolgstappen”.

1 april 2016

Gemeenteraad vergadert over asielzoekers in Berg en Dal

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdagavond, tijdens een lange vergadering met veel publiek,  ingestemd met de opvang van vluchtelingen in haar gemeente. Alleen inwoners van de gemeente mochten deze raadsvergadering bezoeken en in het gemeentehuis waren, uit voorzorg, diverse politiemensen en beveiligers aanwezig. De publieke tribune zat vol en in de hal van het gemeentehuis kon de rest van de mensen de vergadering volgen. De inbreng van de sprekers was over het algemeen positief. De meeste sprekers waren positief over het eventueel opvangen van vluchtelingen, maar er waren natuurlijk ook mensen die hun bedenkingen hadden. Het werd een vreedzame, lange vergadering, waarbij al in de eerste ronde bleek, dat alle partijen in principe voorstander zijn van, vooral, kleinschalige opvang.  Overigens is het Centraal Opvangorgaan nog niet met een verzoek tot opvang gekomen, maar op initiatief van burgemeester Mark Slinkman was op voorhand al een enquête geweest en werd het nu in de raad besproken. Buiten de opvang van vluchtelingen moet de gemeente Berg en Dal wel de z.g. statushouders gaan huisvesten. Dat zijn mensen die al een verblijfstatus hebben. zie de foto’s (komen nog)DSC_0275 raad BenD naam

14 januari 2016

Veel inwoners Berg en Dal geven mening op valreep

Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen nog steeds meedenken over de vluchtelingenproblematiek via www.bergendal.nl. Maar de sluitingsdatum (17 januari) komt in zicht. De afgelopen week is het aantal reacties van inwoners sterk gestegen en ligt nu rond de 400. Veel reacties gaan over de gebeurtenissen in Keulen tijdens de nieuwjaarsnacht. Opmerkelijk is dat juist ook veel voorstanders van opvang zich nu melden. Zij spreken hun steun uit aan goedwillende vluchtelingen. Burgemeester Mark Slinkman is blij met de grote aantallen reacties: “Ik merk dat veel mensen anoniem hun mening geven op diverse websites en sociale media. Dat is natuurlijk prima, als zij alleen hun hart willen luchten. Maar is het de bedoeling dat de gemeente luistert en ook iets doet met die mening? Geef dan een reactie via www.bergendal.nlDSC_7745 Mark Slinkman naam