17 november 2019

Aankomst Sinterklaas op de Waalkade in Nijmegen.

Sinterklaas op de Voerweg in Nijmegen.

Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas per boot aan op de Waalkade in Nijmegen. In zijn kielzog heel veel Zwarte Pieten en een heel Zwarte Pieten orkest, totaal 160 nagenoeg allemaal echte zwarte Pieten, afgewisseld met een paar roetveegpieten. Op de aanlegsteiger aan de Waalkade werd Sinterklaas verwelkomd door burgemeester Hubert Bruls, waarna gezamenlijk een ronde langs het publiek gemaakt werd. Vele kinderhandjes werden geschud.  Burgemeester Hubert Bruls heeft aan Sinterklaas de sleutel van het Huis van Sinterklaas overhandigd. Rond 14.00 uur vertrok de Sint op zijn  nieuwe schimmel, samen met zijn Zwarte Pieten en met muziek van de Stefaantjes en Drumfanfare Michaël en  begeleid door heel veel politie, voor een rondrit door het centrum van Nijmegen met als eindpunt de Grote Markt, waar de Sint de vele toeschouwers vanaf het bordes van de Waag toesprak.  zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3. 

 

18 november 2018

Aankomst Sinterklaas in Nijmegen met veel Zwarte Pieten.

Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas per boot aan op de Waalkade in Nijmegen. In zijn kielzog heel veel Zwarte Pieten en een heel Zwarte Pieten orkest. Deze keer kon de boot niet aanleggen aan de aanlegsteiger omdat de Waalkade geheel op de schop gaat maar was de aankomst in de buurt van het Labyrinth, waar heel veel publiek de Sint en zijn Zwarte Pieten stond op te wachten. Daar werd Sinterklaas verwelkomd door burgemeester Hubert Bruls, waarna gezamenlijk een ronde langs het publiek gemaakt werd. Vele kinderhandjes werden geschud.  Burgemeester Hubert Bruls heeft aan Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten een vergunning verstrekt ‘voor over straten en daken lopen om snoepjes en cadeaus te brengen aan alle kinderen en volwassenen van 0 tot 150 jaar’. Rond 14.00 uur vertrok de Sint op zijn schimmel, samen met zijn Zwarte Pieten en voorafgegaan door de Stefaantjes en o.a. begeleid door politie te paard, voor een rondrit door het centrum van Nijmegen met als eindpunt de Grote Markt, waar de Sint de vele toeschouwers vanaf het bordes van de Waag toesprak. Een aantal Zwarte Pieten, de z.g. klimpieten, lieten zich aan de overkant afzakken vanaf het gebouw van de Hema. zie de foto’s deel 1;  deel 2 ;  deel 3;  deel 4

18 november 2017

Sint Nicolaas kwam veel Zwarte Pieten naar Nijmegen.

Zaterdagmiddag kwam Sinterklaas per boot aan op de Waalkade in Nijmegen.  In zijn kielzog heel veel Zwarte Pieten en een heel Zwarte Pieten orkest. Op de aanlegsteiger werd Sinterklaas verwelkomd door burgemeester Hubert Bruls, waarna een wandeling over de kade volgde , welke zwart van de mensen stond. Vele kinderhandjes werden geschud en toen de Sint op het evenementenplein arriveerde, ging hij, na de toespraak van de burgemeester nog even door. Burgemeester Hubert Bruls  heeft  aan Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten een vergunning verstrekt ‘voor over straten en daken lopen om snoepjes en cadeaus te brengen aan alle kinderen en volwassenen van 0 tot 150 jaar’. Op het plein waren een aantal spellen uitgestald en de Zwarte Pieten lieten een showdans zien. Het slechte weer zorgde er echter voor dat al heel gauw een deel van het publiek vertrok.  Rond 14.00 uur vertrok de Sint op zijn schimmel, samen met zijn Zwarte Pieten en voorafgegaan door de Stefaantjes en o.a. begeleid door politie te paard, voor een rondrit door het centrum van Nijmegen met als eindpunt de Grote Markt, waar de Sint de vele toeschouwers vanaf het bordes van de Waag toesprak. Een aantal Zwarte Pieten, de z.g. klimpieten, lieten zich aan de overkant afzakken vanaf het gebouw van de Hema. zie de foto’s  deel 1;  deel 2 deel 3(komt nog)

16 november 2013

Sinterklaas arriveert weer in Nijmegen

Na Groningen was er vanmiddag de aankomst van Sinterklaas met heel veel Zwarte Pieten op de mistige Waalkade in Nijmegen. Op de Waalkade zelf zag het zwart van de mensen en het leek er op, dat er meer dan ooit naar de Waalkade gekomen waren om Sinterklaas te begroeten en hem een hart onder de riem te steken. Als eerste werd hij, nadat hij voet aan wal gezet had, begroet door burgemeester Hubert Bruls. Nadat ook Sint de hand van veel kinderen geschud had en de Pieten hun pepernoten  en snoep hadden uitgedeeld, sprak de Sint de kinderen vanaf het podium toe, waarbij bleek, dat hij zijn Grote Boek al per post vooruit gestuurd had, doch dat deze nog steeds niet aangekomen was. Daarom had de Hoofdpiet maar gauw een Noodboek gemaakt, waar hij alles in had gezet, wat hij nog uit zijn hoofd wist. Later kwam alles toch nog goed. Daar ook kreeg de Sint van de burgemeester de officiële vergunning om de komende tijd over de daken en de straten van Nijmegen te lopen. De start van de rondgang door de stad, waarbij Sinterklaas begeleid werd door de Stefaantjes en heel veel bewakers, werd wat vertraagd, omdat zijn paar Americo op zich liet wachten. Ook in de stad zelf moest hij wachten voor de Burchtstraat omdat de toezichthouder, die de obstakels moest laten zakken (ondanks dat dit van te voren was afgesproken en hij het ook nog op de camera kon zien) dit pas na enkele minuten deed. Maar alles kwam goed, de rondgang door  het centrum verliep goed en na aankomst op de Grote Markt kon de Sint opnieuw het daar aanwezige publiek vanaf het bordes van het Waaggebouw toespreken. zie de foto’s DSC_3298  Sinterklaas naam-1 (Large)