1 oktober 2023

Beelden expositie bij Villa Hamer in Berg en Dal.

Een van de beelden in de tuin van Villa Hamer in Berg en Dal.

Binnen Villa Hamer te Berg en Dal probeert men iedere keer weer te verassen en het welzijn van haar bewoners, maar ook de bewoners uit de mooie gemeente Berg en Dal. Op donderdag 21 september kwam “Museum aan Zee” kunst plaatsen in zowel de tuin als in het gebouw zelf. Het initiatief voor de beeldenexpositie in Villa Hamer komt van Frank Fakkeldij, zoon van voormalig bewoner binnen haar organisatie en vrijwilliger bij Museum Beelden aan Zee en Lot Fakkeldij  Medewerker Collectiebeheer bij Museum Beelden aan Zee. Het doel van Museum Beelden aan Zee is het toegankelijk maken van beelden uit het depot. Esther van Dalen, Directeur bij Zorggroep De Laren: “De samenwerking tussen Museum Beelden aan Zee en Zorggroep De Laren sluit naadloos aan bij onze visie op het welzijn en welbevinden van onze bewoners. Kunst verwonderd en nodigt uit tot gesprek. Een onmisbare balsem voor de ziel. Het activiteitenaanbod voor onze bewoners is gebaseerd op de pijlers: cultuur, conditie, cognitie en culinair. Het bijwonen van dergelijke activiteiten heeft een positief effect op het welbevinden van bewoners. De samenwerking tussen Zorggroep De Laren en Museum Beelden aan Zee is voor drie jaar. Gedurende die tijd blijft de beeldencollectie voor de  bewoners te zien in Villa Hamer en hebben ze de mogelijkheid om de collectie tussentijds te wisselen.”