4 september 2023

Werkgroep Burgerparticipatie Berg en Dal overhandigt gemeenterapport over burgeradvisering.

Leden van de werkgroep overhandigen het rapport aan wethouder vd Scheur. Op de foto van links naar rechts Irma vd Scheur en de leden van de werkgroep ย Burgerparticipatie, Peter Rutten, Herman Verblackt, Jan van Loon, Clemens Hosman en Thieu Hoeken. De beide dames uit de werkgroep, Joke Stoffelen en Louise van der Waart, waren niet aanwezig.
ย 

Op maandagmorgen 4 september overhandigde de werkgroep Burgerparticipatie
aan wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal een (evaluatie)rapport over burgeradvisering. De overhandiging vond plaats in het gemeentehuis. De werkgroep Burgerparticipatie bestaat uit zeven vrijwilligers uit diverse kernen in de gemeente. De werkgroep adviseert de gemeente en de burger bij het versterken van de invloed van burgers op het gemeentebeleid. Het rapport โ€œLuisteren naar de burgersโ€ is het derde rapport van de werkgroep. Het eerste rapport uit oktober 2020 was een evaluatie van hoe het ervoor staat met burgerparticipatie in de gemeente. Het tweede rapport uit mei 2022 evalueerde de stand van zaken rond de dorpsagendaโ€™s die op veel plaatsen in de gemeente ontwikkeld zijn. โ€˜Luisteren naar burgersโ€ gaat over de rol van burgers als adviseurs bij de ontwikkeling van
het gemeentebeleid binnen het sociale domein. De gemeente kent daarvoor diverse adviesgroepen van burgers. In het rapport bespreekt de werkgroep het belang van burgeradvisering voor het beleid van de gemeente, de verschillende rollen die adviesgroepen hierbij kunnen vervullen en de kwaliteiten die nodig zijn voor succesvolle beleidsadvisering. De Werkgroep Burgerparticipatie presenteert ook een aantal opties die burgers en gemeente kunnen gebruiken om de adviesstructuur komende jaren stapsgewijs te verbeteren. Zoals het instellen van een extra adviesgroep jeugd. En voorstellen voor een betere en meer
efficiรซnte samenwerking tussen adviserende burgers, lokale organisaties en gemeente. Daarnaast pleit de werkgroep voor een meer samenhangende aanpak bij het werken aan de verschillende themaโ€™s op de sociale agenda. De werkgroep heeft voor dit rapport gesprekken gevoerd met burgers uit de adviesgroepen en uit enkele vrijwilligersorganisaties. Er is ook gekeken naar hoe deze advisering in andere gemeenten geregeld is.