27 augustus 2023

Jubilarissen schutterij Eendracht Ooij.

Zondag 27 augustus was de jaarlijkse schuttersdag van schutterij Eendracht Ooij in dorpshuis de Sprong te Ooij. Daarbij werden ook, na de lunch, een aantal leden van de schutterij gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap. Twee ereleden waren 60 jaar lid, t.w. Theo Strik (niet aanwezig) en Wim Leenders en voor hen was er een oorkonde. Wim Zweverink, officier, was 50 jaar lid en kreeg het bijbehorende speldje. Henk van de Mee (niet aanwezig), Dave Reijnen en Robert Schel, beide laatsten zijn lid van de drumband, waren 40 jaar lid en kregen het bijbehorende speldje.  Ellen Verhoeven was 25 jaar lid. Zij was ook niet aanwezig en krijgt haar speldje op een later tijdstip uitgereikt. Dit geldt ook voor de andere niet aanwezige jubilarissen. Ook Robert Schel was niet bij de eerste huldiging aanwezig maar kreeg zijn speldje na het koningschieten op het schietterrein. zie de foto’s in de map koningschieten.