26 augustus 2023

B.C. Koekkoek maakte in Beek een van zijn eerste schilderijen

Heinz Maahs presenteerde B.C Koekkoek bij Impuls in het Kulturhus te Beek.

BEEK. Op dinsdag 22 augustus was de bekende landschapsschilder Barend Cornelis Koekkoek weer even terug in het schone Beek, waar hij – naar eigen zeggen – in 1828/1829 een jaar verbleef. Zo’n 30 belangstellenden konden in het Kulturhus Beek een twintigtal schetsen en enkele schilderijen (reproducties) bewonderen die Koekkoek destijds van het dorp en omgeving maakte. De prenten werden aan de hand van een schermpresentatie door Heinz Maahs van commentaar voorzien. Anders dan zijn artistieke Zeeuwse familieleden werd B.C. Koekkoek (1803-1862) geen zee- maar landschapsschilder. Al jong werd zijn tekentalent ontdekt en begon hij aan een fantastische carrière, die hem vanuit Middelburg via Amsterdam, Hilversum, Beek uiteindelijk in Kleef bracht. Om inspiratie op te doen bereisde hij ook bijzonder graag o.a. de Duitse Rijn- en Ahrstreek. Eén van Koekkoeks eerste romantische schilderwerken is een tafereel bij het Wylermeer (toen nog Pruisisch gebied), door hemzelf gedateerd in 1826. Dit betekent dat de jonge kunstenaar al vóór zijn 1-jarig verblijf in 1828 het dorp Beek (wellicht vanuit Amsterdam of Hilversum) bezocht heeft. Info over Koekkoek in Beek: Heinz Maahs, 06-14505539, h.maahs@telfort.nl    

Heinz Maahs presenteerde deze middag samen met Paul Remy van de Heemkundekring De Duffelt. De organisatie van deze middag lag bij “Impuls” (Inloop en Ontmoeting), die in principe een keer in de veertien dagen iets organiseert  in het Kulturhus. De volgende activiteit is op 6 september, Tappas, happen en eten, en daarna op 19 september met als onderwerp Gourmetten.