20 augustus 2023

Melding brand (gerucht) langs de Ooijse Bandijk in Ooij.

Foto brandweer Ubbergen.

De brandweer van Nijmegen moest zaterdagavond uitrukken omdat bewoners van de Tien Geboden aan de Ooijse Bandijk in Ooij een melding van brand hadden gedaan in de uiterwaarden van de Oude Waal/Vlietberg. Deze melding kwam bij de brandweer binnen als een “brandgerucht”. Bleek dat er inderdaad iets brandde op het terrein van de Oude Waal/Vlietberg maar de brandweer kon daar niet met een wagen bij komen. Toen ze te voet ter plaatse waren gegaan bleek dat een oude Wilg aan de binnenzijde in brand stond. Ver weg van water. Daarom werd ook de waterwagen van de vrijwillige brandweer van Ubbergen gewaarschuwd, doch voor hen was het ook onmogelijk om op die plek te komen. Daar waar je vroeger nog gewoon over het “Zwarte weggetje” op de Vlietberg kon komen, was het nu, voor auto’s onbegaanbaar geworden. Het lukte dus niet om op normale manier water ter plaatse te krijgen. Daarom werd de vuurbol in de Wilg (het kon zich daar niet uiutbreiden) overgedragen aan de eigenaar van het terrein, Staatsbosbeheer. zie de foto’s. (Komen nog)