22 mei 2023

AED op de Ravenberg in Beek

Op de foto van links naar rechts: Jeroen Derichs, Pim van de Brule-Jilesen, Tom Bloemberg, Ineke van Hattem en Edo den Brok

Zaterdagmorgen 20 mei is op de Ravenberg te Beek, bij perceel 48 een AED onthuld en in gebruik genomen. Pim van den Brule-Jilesen vroeg Stichting AED Ubbergen om een AED te plaatsen op De Ravenberg in Beek. De dichtstbijzijnde AED hing namelijk aan de gevel bij Wijnkoperij Jos Peters. Om de bewoners op De Ravenberg én de vele passerende wandelaars in geval van nood te kunnen helpen moest er ruime afstand met gemene klim op gerend of gefietst worden. De Stichting, met als betrokken vrijwilligers Edo den Brok, Ineke van Hattem en Tom Bloemberg, beschikte niet over budget om een AED op de Ravenberg te plaatsen maar bood wel aan om mee te werken aan dit project en om het onderhoud van de AED te verzorgen. Pim is daarop naar zijn straatgenoot Jeroen Derichs gegaan en samen hebben zij besloten om het project toch voort te zetten. Daarop hebben zij vrijwel alle 32 huishoudens op De Ravenberg kunnen benaderen en kunnen vragen of zij mee willen betalen aan de gezamenlijke aanschaf van een AED. Gelukkig was iedereen enthousiast en heeft zelfs niemand getwijfeld aan dit verzoek. Een AED dient in een kostbare buitenkast gehangen te worden met daarin de verlichting en een verwarmingselement zodat de accu in de AED niet te koud wordt tijdens strenge winters. De kostenpost van de buitenkast werd gedekt door de gemeente Berg en Dal. De stroomkosten van deze kast neemt een van de bewoners volledig voor zijn rekening. Het materiaal voor de stellage waar de buitenkast is opgehangen is beschikbaar gesteld door Marius DHZ Markt in Beek. Daarmee is de AED een mooi gezamenlijk project geworden waardoor de eenmalige kosten per huishouden ruim onder de 100 euro zijn gebleven. De AED is aangemeld bij Hartslagnu.nl en dit betekent dat alle aangesloten burgerhulpverleners een sms’je krijgen met de locatie van deze AED indien er een noodsituatie in de buurt wordt gemeld via de meldkamer op 112. Wil je ook burgerhulpverlener worden en begrijpen hoe een AED werkt? Meld je dan aan via EHBO-vereniging Beek-Ubbergen. Voor een cursus reanimatie met AED bediening in Beek, Ubbergen en Berg en Dal kun je contact opnemen met Pietje Verbeet. Via pierke1966@gmail.com of info@ehbobeekubbergen.nl. In samenwerking met Stichting AED Ubbergen verzorgen zij de opleiding BLS(Basic Life  Support) van de NRR(Nederlandse Reanimatie Raad). In een training van 2.5 uur op een avond leer je herkennen van een circulatie stilstand(het hart klopt niet goed) en de handelingen die gedaan kunnen worden; alarmeren, reanimeren, bediening van de AED en de dingen er omheen.