21 mei 2023

Afscheid Gemengd Koor Ooij en Cantorij.

De aanwezige leden van het Ooijse Gemengd koor.

Afscheid van Gemengd Koor Ooij en van de Cantorij. Tijdens de avondmis, met Rudo Franken en emeritus diaken Henk Nieuwenhuis,  op zaterdag 20 mei in de H. Hubertuskerk werd afscheid genomen van het “Gemengd Koor Ooij” dat voor de laatste keer zong. Op 8 maart 1977 is het Gemengd Koor Ooij opgericht door een fusie van het mannenkoor met een al bestaand dameskoor. In hoogtijdagen had het koor net geen 40 leden. Dat liep geleidelijk terug tot 17. Dirigenten waren achtereenvolgens Cor Hubbers, Geert Kummeling, Cecile Andriessen en Willem Wijnakker. Behalve bij reguliere Missen en uitvaarten in de Ooijse kerk zong het koor ook in Hallenberg (Duitsland), in Banneux en in Huize Rosa in Nijmegen. Tot 2015 was er jaarlijks een kerstconcert, in de kerk of in dorpshuis De Sprong, meestal in samenwerking met muziekvereniging Ooijse Toekomst. Het repertoire bestond uit  tien vierstemmige missen en een kleine honderd liederen. Toenemende ouderdom en afnemend ledenaantal beperkten de zangmogelijkheden. Corona, verplaatsing van de Mis naar zaterdagavond, een koude kerk en kleine repetitieruimte waren evenmin zonder gevolg. Met de opheffing van Gemengd Koor Ooij komt ook een einde aan de Cantorij, een gedeelte van het Gemengd Koor Ooij, dat ruim 25 jaar bij de avondwakes heeft gezongen en bij de jaargetijdeviering. Veel dank dus aan Gemengd Koor Ooij en de Cantorij voor hun grote inzet en toewijding in al deze jaren met hun zang, én aan al hun dirigenten en organisten.  na de Mis werd het afscheid nog even “gevierd” in dorpshuis de Sprong, waar ze ook werden toegesproken door diaken Henk Nieuwenhuis die zijn dank uitsprak voor alles wat hij vanaf 1996 met hen had meegemaakt.  zie de foto’s deel 1;  deel 2