19 oktober 2022

Gemeente Berg en Dal vraagt inwoners mee te denken over toekomstplan accommodaties

De gemeente Berg en Dal heeft veel verschillende accommodaties voor sport, cultuur en ontmoeting. Het huidige accommodatiebeleid is gemaakt in 2016. De gemeente wil het beleid aanpassen aan deze tijd en klaarmaken voor de toekomst. Daarvoor heeft de gemeente gesproken met stichtingen en verenigingen. Op basis van die gesprekken is het zogeheten Koersdocument opgesteld. Nu wil de gemeente ook nog de mening van inwoners horen. Zij kunnen tot 1 december via www.samenbergendal.nl reageren. De samenstelling en de wensen van de bevolking veranderen. Accommodaties worden anders gebruikt dan vroeger. En het onderhoud van de accommodaties kost steeds meer geld. Daarom moet de gemeente nieuwe keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat er genoeg goede en verschillende accommodaties blijven in de dorpen. Wethouder Erik Weijers: “Het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in dat beleid hebben direct invloed op inwoners, op de plekken waar ze sporten, ontmoeten en cultuur beleven. Daarom willen we heel graag de mening en ervaringen van inwoners horen.” De gemeente heeft haar eigen ervaringen met het huidige accommodatie- en subsidiebeleid bekeken en gesproken met verengingen en stichtingen van accommodaties. Hierbij zijn ook de toekomstverwachtingen met elkaar besproken. De uitkomsten hiervan zijn verwoord in het zogeheten Koersdocument. Daarin staat wat moet worden behouden en wat anders moet. Inwoners en verenigingen en stichtingen kunnen via www.samenbergendal.nl reageren op het Koersdocument. De gemeente verzamelt alle reacties. Die worden verwerkt in een definitief koersdocument. Daarover neemt uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.