15 januari 2021

Nieuwe borden langs de Kerkdijk in Ooij.

Het duurt allemaal wat langer maar inmiddels zijn er langs de Kerkdijk in Ooij een aantal waarschuwingsborden geplaatst bij een tweetal kruisingen, waar onlangs de verkeerssituatie veranderd is. De Kerkdijk is, zoals eerder vermeld, een 30 km weg geworden tussen de Sint Hubertusweg en de Rietvoornstraat en daarbij is dit gedeelte niet meer aangewezen als voorrangsweg. Overigens staat, komende vanuit de richting van de Spruitenkamp, nog steeds aangegeven, dat het een voorrangsweg is en zou daar een borden “Einde voorrangsweg” moeten staan. Maar bij de beide kruisingen staan nu borden dat de verkeerssituatie gewijzigd is. Helaas is nog niet alles goed gewijzigd. In de Prins Bernhardstraat staat bovenaan voor de Kerkdijk nog steeds het borden einde 30 km zone, hetgeen daar inhoudt, dat het verkeer, dat zowel links als rechtsaf de Kerkdijk oprijdt, gewoon 50 km mag rijden.  Maar waarschijnlijk komt dat binnenkort ook nog wel goed.