15 januari 2021

Nieuwe borden langs de Kerkdijk in Ooij.

Het duurt allemaal wat langer maar inmiddels zijn er langs de Kerkdijk in Ooij een aantal waarschuwingsborden geplaatst bij een tweetal kruisingen, waar onlangs de verkeerssituatie veranderd is. De Kerkdijk is, zoals eerder vermeld, een 30 km weg geworden tussen de Sint Hubertusweg en de Rietvoornstraat en daarbij is dit gedeelte niet meer aangewezen als voorrangsweg. Overigens staat, komende vanuit de richting van de Spruitenkamp, nog steeds aangegeven, dat het een voorrangsweg is en zou daar een borden “Einde voorrangsweg” moeten staan. Maar bij de beide kruisingen staan nu borden dat de verkeerssituatie gewijzigd is. Helaas is nog niet alles goed gewijzigd. In de Prins Bernhardstraat staat bovenaan voor de Kerkdijk nog steeds het borden einde 30 km zone, hetgeen daar inhoudt, dat het verkeer, dat zowel links als rechtsaf de Kerkdijk oprijdt, gewoon 50 km mag rijden.  Maar waarschijnlijk komt dat binnenkort ook nog wel goed.

13 februari 2019

Leuth maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid

De situatie bij Lieskes Wengs wordt bekeken.

Een aantal inwoners van Leuth die zich de afgelopen paar maanden hebben gebogen over de Dorpsagenda Leuth zijn dinsdagmorgen tijdens de ochtendspits, dus in alle vroegte, met de verkeersdeskundige  van de gemeente Berg en Dal de doorgaande weg door Leuth in ogenschouw gaan nemen. Er blijken immers grote zorgen te bestaan over de verkeersveiligheid en om die reden is de verkeerssituatie ter plekke bekeken op het drukste moment van de dag en vanaf de rotonde Lieskes Wengs tot de aansluiting met de Duffeltdijk. In de Dorpsagenda Leuth die over een aantal maanden wordt afgerond zal de Steenheuvelse-/Botsestraat zeker een belangrijke plaats gaan innemen.