1 augustus 2020

Deel Waterstraat in Beek gesloten voor vrachtauto’s.

Een deel van de Waterstraat in het centrum van Beek wordt waarschijnlijk van een kant afgesloten voor vrachtwagens. Het gaat om het stuk tussen de Oude Gracht en de Bongerdstraat  waar vrachtwagens straks niet meer in oostelijke richting, dat is in de richting van de Plussupermarkt mogen rijden. De gemeente Berg en Dal heeft vorige week het verkeersbesluit hiertoe ter visie gelegd. Daartegen kan gedurende een periode van zes weken bezwaar worden ingediend. Blijven die achterwege dan kunnen de verkeersborden geplaatst worden die vrachtwagens verbieden dat stuk straat in te rijden. Het gaat o.a. om de paar vrachtwagens die de Plusmarkt van Nico de Witt de daar tegenover gelegen Kruidvat bevoorraden.  Het verlaagde trottoir in dit stukje Waterstraat is te smal. Bewoners van o.a. zorgcentrum ‘t Höfke kunnen maar met moeite bij de Plus-supermarkt komen. Eerder diende de fractie Polderbreed (met steun van VOLG, PvdA, D66 en GJS) een motie in met als strekking dat er iets aan het voetpad gedaan moet worden. ‘Een heel gepuzzel’, verzuchtte de wethouder Sylvia Fleuren toen. ‘Want als je het voetpad breder maakt, dan wordt de Waterstraat weer te smal.’ Uiteindelijk is er dus voor gekozen om de vrachtwagens hier deels te weren. Die kunnen gemakkelijk, zo denkt de gemeente, via de Verbindingsweg en de Rijksstraatweg naar de Plusmarkt rijden.  De vrachtwagens zouden vervolgens het centrum van Beek weer kunnen verlaten via de Sprongstraat, Oude Gracht en Baron van Voorst tot Voorststraat richting Verbindingsweg. Op een stukje van de Oude Gracht wordt daarom een parkeerverbod ingesteld, zodat de vrachtwagens de draai gemakkelijk kunnen maken.