7 juli 2020

Otter en moerasvogels terug in de Ooijse Graaf?

Ooijsche Graaf. Tekening Jeroen Helmer.

De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan bijzondere dieren die afhankelijk zijn van natte moerasgebieden. 25 hectare rietmoeras is nog over. Omdat De Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Maar helaas is het rietmoeras in de loop der jaren verdroogd. Bomen en struiken konden wortel schieten en overwoekerden het moeras. Maar de otter en moerasvogels zoals roerdomp, bruine kiekendief, zwarte stern en woudaapje, hebben voldoende water, riet en een open gebied nodig. Daarom zijn ze nagenoeg verdwenen. ARK Natuurontwikkeling kon vorig jaar dit rietmoeras kopen. We hebben een herstelplan geschreven en hiervoor van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het broedseizoen wil ARK beginnen met de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den duur weer zullen terugkeren. Ook Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we ons plan afgestemd met Staatsbosbeheer. Graag wil ARK u uitnodigen voor een excursie door het gebied. We willen het gebied laten zien en uitleg geven over de geplande herstelmaatregelen. Vanwege de Corona-maatregelen zal dat in een kleine groep gebeuren en zal tijdens de excursie 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden. Aanmelden. Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur of zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal personen vermelden. Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging en info over de startplek. Voor vragen kunt u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65 62 69