7 juli 2020

Integrale controle in Nijmegen

Op dinsdag 7 juli 2020 heeft onder regie van de gemeente Nijmegen een integrale controle plaatsgevonden bij een aantal bedrijven aan de Roggeweg. Medewerkers van onder andere gemeente, politie, Liander, brandweer, Intergemeentelijk Projectbureau en de douane werkten mee. Tijdens de controle zijn 40 panden gecontroleerd. Er is gekeken naar de bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid en controle op (afwijkend) stroomverbruik. Ook is gecontroleerd op het naleven van de wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties. Resultaten. Tijdens de controle bleek dat het merendeel van de ondernemers de zaken waarop gecontroleerd werd goed geregeld had. In 1 pand zijn verdovende middelen aangetroffen. De politie zal nader onderzoek uitvoeren en de gemeente zal mogelijk bestuurlijke maatregelen nemen. Burgemeester Bruls licht de controle toe: “Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in Nijmegen. Daarom houden wij van tijd tot tijd dergelijke integrale controles. Omdat we met veel partners onder regie van de gemeente samenwerken, kan er indien nodig direct en effectief opgetreden worden. Dit is de tweede grote controle dit jaar. We zullen zeker vaker dergelijke acties rganiseren”. Informerende functie. De controles hebben ook een informerende functie. Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is. Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die zij hebben over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie. Hiermee wordt de meldingsbereidheid verhoogd. Het merendeel van de gecontroleerde ondernemers was positief gestemd over de controle.