25 april 2020

Mevrouw Henny Dengerink uit Leuth overleden.

Henny Dengerink-Tiekink

Ons bereikte het droevige bericht dat op 23 april j.l, in het ziekenhuis te Nijmegen, mevrouw Henny Dengerink-Tiekink, uit Leuth, op de leeftijd van bijna 89 jaar, is overleden. Henny was de echtgenote van jachtopzichter Gerrit Dengerink uit Leuth, die 6 jaar geleden is overleden. Sinds enkele jaren woonde zij in het woon-zorgcentrum St. Jozefklooster aan de Kerkstraat in Nijmegen. I.v.m. de Corona crisis zal het afscheid in kleine kring plaats vinden. We wensen haar kinderen, Mieke en Sjaak, (correspondentieadres:  Luinsterweg 2, 9079 PW St. Jacobiparochie) en Herman en Ellis, ( Haafakker 27, 6578BV Leuth), alsmede de kleinkinderen en achterkleinkind, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.