31 maart 2020

Hulp voor ondernemers in gemeente Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Zo is er voor ZZP-ers, zelfstandige ondernemers en MKB-ers de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Voor de Tozo kunnen ondernemers een aanvraag indienen.
Wat is de Tozo?
De Tozo is er voor ondernemers die door de corona-maatregelen onvoldoende inkomsten hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is een tijdelijke bijstandsuitkering als aanvulling op het eigen inkomen van de ondernemer. De uitkering is voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder maximaal € 1.050,- netto per maand. Voor een gehuwde/ samenwonende maximaal € 1.500,- netto per maand. Bij de beoordeling is er geen vermogens- of partnertoets. De uitkering is mogelijk voor maximaal drie maanden en gaat in per 1 maart 2020. Ondernemers hoeven de uitkering niet terug te betalen. Ook kunnen ondernemers ondersteuning krijgen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157,-, tegen een rente van 2%. Deze lening moet in 3 jaar terugbetaald worden. De aflossing start per 1-1-2021. Ondernemers kunnen de Tozo aanvragen via: www.ondernemersregelingen.nl/berg-en-dal    Lees hieronder verder.


Wethouder Irma van de Scheur namens het college van burgemeester en wethouders: “Aanvragen proberen we zo snel mogelijk af te handelen. We hopen dat we volgende week de eerste betalingen kunnen doen. Daar werken we met man en macht aan. Want we willen onze ondernemers graag helpen.
De coronacrisis kunnen we alleen samen, met elkaar doorkomen. Dit vraagt om begrip voor elkaar, samenwerking en solidariteit. We hopen dat onze ondernemers ook elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Dit kan op veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke huurverlaging, opschorten van vorderingen en elkaar ook eens onbetaalde diensten te verlenen.“
Overige regelingen en maatregelen
De gemeente Berg en Dal ondersteunt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis op verschillende manieren. Een actueel overzicht van alle regelingen en maatregelen staat op de website van de gemeente; www.bergendal.nl→coronavirus → Hulp voor ondernemers.
Vragen?
Vragen over de Tozo-regeling kunt u stellen via bbz@bergendal.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente, 14024.