20 januari 2017

Proef met uitgeschakelde verkeerslichten Groesbeek

De verkeerslichten in het centrum van Groesbeek bij wijze van proef  binnenkort, gedurende een periode van drie maanden uitgezet worden. In die tijd zal bekeken worden wat de gevolgen zijn. Dat is het plan van verkeerswethouder Alex ten Westeneind. Eind vorig jaar werden de verkeerslichten in het centrum al een tijdje uitgezet in verband met de aanleg van de rotonde bovenaan de Zevenheuvelenweg. Daardoor was tijdelijk een andere verkeersafwikkeling nodig. In die tijd waren er nagenoeg geen files meer in het centrum van Groesbeek. Na deze drie maanden zal de proef geëvalueerd worden en zal bekeken worden of de verkeerslichten helemaal uitgeschakeld kunnen worden of dat er aanpassingen moeten komen.