19 januari 2017

Cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ in Villa Hamer.

Op maandag 6, 13, 20, 27 maart en maandag 3 en 10 april 2017, van 19.30 – 21.30 uur, wordt in Villa Hamer, Oude Kleefsebaan 82 te Berg en Dal de cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ gehouden. Heeft uw zelfstandig wonende partner of familielid (beginnende) dementie? Bent u mantelzorger van een dementerende? Dan kan de cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ u helpen om misverstanden over dementie weg te nemen en om er op een goede manier mee om te gaan. Een cursus voor partners, kinderen en mantelzorgers.

De inhoud van de cursus

Gedurende zes bijeenkomsten krijgen familieleden, mantelzorgers en andere naasten van zelfstandig wonende dementerenden uitgebreide informatie over wat dementie precies is: welke vormen er zijn, wat de oorzaken zijn, hoe vaak het voorkomt, hoe het ziekteproces verloopt en wat de beleving is van de dementerende. Verder wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen die optreden bij een dementerende: de gedragsveranderingen en de gevolgen daarvan voor de directe omgeving en in het bijzonder de mantelzorgers. Er is aandacht voor de manier van omgaan met de dementerende en de mogelijkheid om hulp in te schakelen. Tevens is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers.

De cursus ‘Duidelijkheid over dementie’ wordt gegeven door twee ervaren wijkverpleegkundigen van ZZG zorggroep.

Kosten

Voor deelname aan deze cursus vragen we € 25 voor lesmateriaal, koffie en thee.

Aanmelden of meer informatie

Voor aanmelden of meer informatie neemt u contact op met onze Zorgcentrale,
telefoonnummer: 024 – 366 57 77.