24 mei 2016

Jaarrekening gemeente Berg en Dal 2015

De gemeente Berg en Dal (in 2015 nog gemeente Groesbeek) heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken die op 16 juni aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Toen de begroting 2015 werd vastgesteld, ging de gemeente nog uit van een tekort van € 2,5 miljoen. Dit tekort zou uit de reserves gehaald worden. Bij het opmaken van de jaarcijfers bleek er echter geen tekort te zijn, en was de bijdrage uit de reserve dus niet nodig. Er was zelfs sprake van een overschot van ruim € 1 miljoen. Met andere woorden het saldo is € 3,5 miljoen voordeliger dan vooraf ingeschat. Diverse kosten waren geraamd in 2015, maar worden pas gemaakt in 2016. Dat levert in 2015 meevallers op. Van de € 1 miljoen had ruim € 560.000 betrekking op dergelijke kosten. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de resterende € 440.000 toe te voegen aan de reserves. Hoewel de financiën behoorlijk onder druk staan laat 2015 toch een plus zien. Bij nadere analyse van de cijfers blijkt dat het saldo een optelsom is van veel eenmalige effecten. Opvallend hierbij is dat de gemeente in 2015 zo’n € 1,4 miljoen minder heeft uitgegeven aan het sociaal domein dan verwacht. Het jaar 2015 was, zoals ook bij andere gemeenten in Nederland, het transitiejaar voor het sociaal domein. In 2016 komt er meer duidelijkheid over de inzet van zorg en jeugdhulp in de regio Nijmegen. Zonder dit incidentele effect zou de gemeente in de rode cijfers terecht zijn gekomen. Wethouder Fleuren van Financiën benadrukt dat “we de vinger aan de pols moeten blijven houden”. Verder zegt ze: “Ondanks de vele opgaven in het eerste jaar van de nieuwe gemeente, sluiten we toch af met een positief saldo. Hierdoor hoeven we de reserves niet aan te spreken. Dit geld blijft nu dus beschikbaar voor andere zaken. We moeten kritisch blijven kijken naar onze uitgaven.”DSC_3054 gemeentehuis Groesbeek (Large)