25 maart 2015

Regelmatig contact en veilige achterwacht dankzij de gratis Telefooncirkel van het Rode Kruis Nijmegen e.o

BannerTelefooncirkelkopieAl meer dan 35 jaar bestaat de Telefooncirkel Nijmegen als achterwacht voor mensen die alleen wonen of die meedoen voor sociaal contact. Deze service is helemaal gratis voor deelnemers en wordt gedraaid door vrijwilligers van het Rode Kruis Nijmegen en omgeving. De Telefooncirkel is al heel veel jaren succesvol gebleken. Met de ingang van de nieuwe zorgwet, waardoor mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen, wordt deze service nu door bedrijven als Sensoor en Belmoment als een gat in de markt gezien; zij bieden service aan tegen betaling. Zoals gezegd: in Nijmegen en omstreken draait de Telefooncirkel al 35 jaar en deelname is helemaal gratis! Omzien naar elkaar is het uitgangspunt van het team ervaren vrijwilligers. De cirkel kan een gevoel van veiligheid, menselijke warmte en verbondenheid geven. De contacten geven weer wat zin aan het leven. Om mee te draaien in een Telefooncirkel kan men zich aanmelden bij het Rode Kruis Nijmegen. Iedereen die om welke reden dan ook behoefte heeft aan dagelijks contact kan meedoen: jong en oud, alleenwonende, gehandicapten, zieken. Vaak hebben deelnemers ook kinderen, maar is het een bewuste keuze van hen om de Telefooncirkel als achterwacht te nemen: zo behoudt men zelfstandigheid in plaats van verantwoordelijkheid af te leggen aan de kinderen. Ook iedereen die vanuit de nieuwe wijkteams, huisartsenposten, maatschappelijk werk, het SWON en ANBO mensen voor ogen hebben die een achterwacht nodig hebben, kunnen deze service voorleggen en doorverwijzen. Het idee is simpel. Er is een bellijst, waarin afgesproken is in welke volgorde de vrijwilligers en deelnemers elkaar bellen. Op een van te voren afgesproken tijdstip in de ochtend opent de begeleidster vanuit het kantoor van het Rode Kruis Nijmegen de cirkels door de eerste deelnemer te bellen. Daarna bellen de deelnemers elkaar op in een afgesproken volgorde. De laatste van de cirkel belt de begeleidster, zodat die weet dat iedereen aan de beurt is geweest. Als er iemand de telefoon niet opneemt, neemt de beller onmiddellijk contact op met de begeleidster. Die gaat dan kijken wat er aan de hand is en neemt maatregelen. Aanmelden of verdere informatie aanvragen met betrekking tot de Telefooncirkel Rode Kruis Nijmegen kan bij de coördinator: 024-3453479 of per email: telefooncirkel@rodekruisnijmegen.nl