25 september 2014

‘Broodje Brandweer’ voor senioren

Brandweer Gelderland-Zuid (ook de brandweer van de MUG gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek) besteedt dit jaar op een bijzondere wijze aandacht aan de Nationale Brandpreventieweken. Op woensdag 1 oktober aanstaande van 11.00 uur tot 13.00 uur openen 33 brandweerkazernes in de regio de deuren. Thuiswonende senioren zijn dan welkom voor een lunch, waarbij zij, onder het genot van een ‘Broodje Brandweer’, alles te horen krijgen over een brandveilige woonomgeving. Het thema van de Nationale Brandpreventieweken is dit jaar: ‘Wat doe JIJ bij brand? Vluchten moet je oefenen!’ Thuiswonende senioren vormen de primaire doelgroep van de brandpreventieweken. Onder senioren vinden relatief veel woningbranden plaats. Van de twintig doden in het eerste kwartaal van 2014 waren acht personen ouder dan 65 jaar. In de toekomst blijven senioren steeds langer thuis wonen en zijn zij veelal minder zelfredzaam. Met ‘Broodje Brandweer’ wil de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid senioren voorlichten over wat zij zelf kunnen doen om brand te voorkomen en hoe te handelen bij brand. Programma: De lunches in de kazernes starten met een filmpje met een welkomstwoord van regionaal commandant Dennis van Zanten. Daarna volgt een presentatie waarin diverse onderwerpen aan bod komen zoals risico’s in huis, het veilig gebruik van (elektrische) apparaten, het belang van rookmelders, het bieden van een handelingsperspectief als er toch brand  uitbreekt, een vluchtplan en het alarmnummer 1-1-2. Na de presentatie gaan medewerkers van de brandweer en senioren met elkaar in gesprek, waarbij er ruim gelegenheid is voor het stellen van vragen. Op uitnodiging ‘Broodje Brandweer’ is helaas niet vrij  toegankelijk. In de week van 1 september is een aantal thuiswonende senioren middels een brief uitgenodigd. Omdat de capaciteit van de kazernes beperkt is, was het niet mogelijk om alle senioren uit te nodigen. Brandveilig Leven De brandweer in Gelderland-Zuid telt acht brandweerclusters die gezamenlijk de brandweerzorg verrichten in de 18 gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De brandweer richt zich steeds meer op het voorkomen van brand. Dit gebeurt via voorlichtingsactiviteiten (Brandveilig Leven) gericht op diverse doelgroepen. Doel van Brandveilig Leven is het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid.DSCF1572brandweer Ubbergen (Large)