25 juni 2013

Jonge ooievaars worden geringd

Jonge ooievaars Leuth en Kekerdom worden geringd.

 

Sinds 1911 worden er in Nederland vogels geringd. Intussen zijn er wereldwijd miljoenen vogels, van klein tot groot, voorzien van een ring. Bij het onderzoek naar vogeltrek, maar ook bij verschillende onderzoeksvraagstukken van de populatiebiologie en ook bij het vastleggen van aantalsontwikkelingen van populaties (monitoring), is het ringen van vogels onmisbaar geworden. Vele dierbeschermers vermoeden dat het ringen van vogels niets anders is dan diermishandeling en stellen daarom kritische vragen. Voor antwoorden op deze vragen zie onderstaande website.

http://www.vogeltrekstation.nl/vogeltrekstation/tien-kritische-vragen-over-het-ringen-van-vogels

Vanaf de eind vijftiger jaren wordt het ringwerk gecoördineerd vanuit het Vogeltrekstation, eerst in Arnhem, toen in Heteren en sinds 2011 in Wageningen. Anno 2011 zijn er in Nederland ca. 450 mensen met een vergunning om vogels te mogen ringen en zij ringen zo’n 220.000 vogels per jaar. Afhankelijk van vogelsoort is het terugmeldingspercentage tussen de 0.001% en 80%.

Door het ringen van de ooievaars is het bijvoorbeeld duidelijk geworden dat in 2011, 2 jongen zijn gestorven. 1 jong uit het nest in Leuth is in de Betuwe tegen een hoogspanningskabel gevlogen. Een andere uit het nest in Kekerdom is in Zuid Frankrijk gevonden. De doodsoorzaak hiervan is niet bekend gemaakt door de melder.

Op basis van de ring is ook duidelijk dat een jong uit het nest 2009 in Kekerdom op dit moment jongen groot brengt op een nestpaal in Kalkar.

In het kader van bovenstaande zal Holmer Vonk op donderdagavond 4 juli de 6 ooievaarsjongen, 3 in de nesten in Leuth en Kekerdom gaan ringen. Omstreeks 18:30 uur zal hij beginnen bij het nest in Leuth aan de Plezenburgsestraat. Aansluitend gaat hij naar Kekerdom naar het nest in de “pastoriewei” langs de Duffeltdijk.

De jonge ooievaars worden voor het ringen even uit hun nest gehaald en zijn voor belangstellenden van dichterbij te bekijken. Het nest wordt door deze handelingen nauwelijks verstoord en de oude ooievaars zullen na het terugzetten van de jongen weer snel op het nest terugkeren en zich bekommeren over het geringde kroost.

Gelegenheid om mee te kijken met het ringen is er donderdag 4 juli om 18:30 uur in Leuth aan de Plezenburgsestraat en aansluitend om ongeveer 19:30 uur in Kekerdom op de Duffeltdijk nabij de Kerk.

 

Kees van Kuppeveld, Leuth

Harry Hampsink , Kekerdom.

 

 

Harry Hampsink, Kekerdom.