25 juni 2013

Maranathakoor in Orientalis op 19 juni 2013

Optreden van de Maranathakoor Doorn op 29 juni 2013
Een landelijk, interkerkelijk gemengd koor bestaande uit 40
koorleden, o.l.v. dirigent Evert van de Veen geeft een optreden in het
decor van Museumpark Orientalis.
Sinds 2010 heeft dit koor een actieve agenda met optredens.
Het repertoire bestaat uit vierstemmige liederen over geloof in God,
hoop op de wederkomst van Christus en de liefde voor Israël.
Sopranen, alten, tenoren en bassen delen vreugde en blijdschap en
ontmoeten graag anderen op deze dag.
Programma:
11.30 – 12.15 uur in het Atrium
14.30 – 15.15 uur op het Plein van Pilatus.