9 april 2013

14 april tentoonstelling luchtfoto’s Gelderse Poort

Op zondag 14 april worden er 20 luchtfoto’s van wildernisfoto.nl tentoongesteld in de werkschuur van Staatsbosbeheer (Ooijse Bandijk 36b, 6576 JE Ooij – bij Nijmegen).  Iedereen is van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur.  Van 14.30 tot 15.30 uur is tevens de gelegenheid voor een veldexcursie in de aangrenzende Groenlanden. De tentoonstelling is een selectie van de ruim 2000 luchtfoto’s die Fokko Erhart in de periode 1999 – 2012 genomen heeft. Ze zijn gemaakt tijdens 19 vluchten over de Gelderse Poort, het gebied tussen Arnhem, Nijmegen en Duitse grens. Hij kent het gebied vanuit zijn dagelijkse betrokkenheid bij het beheer van de grote grazers van FREE Nature (een afsplitsing van ARK Natuurontwikkeling). De foto’s zijn een eerbetoon aan het werk van Staatsbosbeheer, die er voor gekozen heeft om de riviernatuur zijn gang te laten gaan. Juist op deze manier wordt mooi in beeld gebracht wat 20 jaar natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft opgeleverd.

Bisonbaai_Fokko_Erhart

(Foto: Fokko Erhart/wildernisfoto.nl)