9 april 2013

Parochie Hubertus uit Ooij bij de 15e Power of Fire Dag

Een delegatie van de vormelingen uit de St. Hubertus Parochie namen deel aan de 15e Power of Fire dag, die het Bisdom ’s Hertogenbosch organiseerde voor de vormelingen van dit jaar. Zo’n kleine 500 jongeren vulde de kathedraal St Jan  ouders en begeleiders niet meegerekend. Dit waren een tachtig tal kinderen minder dan het vorig jaar. Deze dag begon met een eucharistie viering die voor gegaan werd door hulpbisschop Rob Mutsaerts. Anders dan voorgaande jaren waarin de jongeren passief deelname werd het een actieve deelname. Het viel op dat sommige in de stofkast belande rituele weer tot uiting kwamen.Het zijn kleine dingen maar het viel op. Zo was het bij de bewieroken van de geloofsgemeenschap dat ze spontaan gingen staan. Ook bij het tafel gebed waar de priester zegt  verheft u hart, gingen ze staan. Kleine veranderingen die iets zeggen van de groei in geloof en geloven in groei. De preek van de bisschop was op de jongeren gericht “ Tom die niet uit bed wilde, niet naar school, na veel vijven en zessen kwam het hoge woord eruit. Hij kon niet rekenen en na deze biecht werd hij geholpen en op het einde van het schooljaar had hij een 6 op zijn rapport en trots dat hij was. Na afloop werd er een fakkel optocht door het centrum van den Bosch gehouden onderleiding van Special Force in Christ, grote stoere kerels die de veiligheid van de jongeren bewaakte. Het werd geen stille optocht met de Samba Band Sambastica uit Den Bosch. zie de foto’s van Robert Schel.
Foto0300_Schel

Iedere parochie had een eigen banner zo ook de parochie uit Ooij, een geweldig mooie, de eerste prijs waard maar die ging naar de Lambertus kerk van de Parochie Hubertus dus helaas de volgende keer beter.

Aangekomen bij de tent op het activiteiten terrein werd het tijd om het lunch pakket te verbrassen.

 

In de tent werd vervolgens een theater stukje en zang ten gehore gebracht. Een van die stoere beveiligers was bereid te vertellen hoe hij er toe kwam om dit werk te gaan doen. Hij was vroeger een crimineel geweest met wapens op zak en zonder wapen voelde hij zich naakt.

Maar met een wapen zinloos. Hij vertelde over zijn ommekeer.

Een atlete van de Paralympics met een gouden en zilverplak gaf haar ervaring prijs, haar handicap vergde veel wilskracht en pijnlijke inspanningen. Maar een keer niet naar de kerk werd als een groot verlies gevoelt.

 

Na deze mooie woorden werd het tijd om het zit vlees weer even soepel te maken via een parcours van luchtkussens.

 

Bij de afsluiting van deze middag overhandigde de hulpbisschop de kinderen een door hem geschreven boek Jezus kan niet voetballen..

 

Moe en naar ik vernam tevreden keerden de jongeren ( ook de ouders) naar huis terug.