7 maart 2013

Voorlichting ZZG zorggroep bij KBO Ooij.

De Ooijse KBO (Katholieke Belangenorganisatie 55 plus) organiseerde donderdagmiddag een themamiddag in dorpshuis de Sprong, samen met de ZZG Zorgroep OPEL (Ooij, Persingen,Erlecom en Leuth) Hier werd voorlichting gegeven door de betreffende verpleegkundigen van het team (ze doen wat vroeger de wijkzuster deed), dat kantoor houdt in het pand van huisarts dr. Krijgsman in Ooij. Zij vertelden hoe de zorg van hun kant in de toekomst geregeld gaat worden. Een leerzame en interessante middag, waarbij de dames op ludieke wijze, per fiets, de zaal binnen reden. Ook fysiotherapeut Jurgen Emsbroek gaf nog uitleg over het thema voor de volgende themamiddag op donderdag 16 mei a.s. in de Sprong, dat als thema heeft: “Voorkom vallen” en waar hij zijn medewerking aan zal verlenen, samen met zijn collega’s San Pernet, eveneens fysiotherapeut en Bas v/d Heijden, ergotherapeut.. zie de foto’s.
DSC_1390_zorggroep