4 mei 2012

Dodenherdenkingen in Nijmegen, Leuth, Berg en Dal, Ooij en Beek

Vrijdagavond vonden dodenherdenkingen plaats in Nijmegen op de Kitty de Wijzeplaats Joodse herdenking) bij de Naald in berg en Dal, in de kerk en bij het oorlogsmonument voor de kerk in Leuth, de kerk in Ooij en het monument in Beek. Hiervan zijn fotoreportages gemaakt. De foto’s van Berg en Dal zijn door Herman Leensen gemaakt en de foto’s in Leuth zijn bij het monument gemaakt door Han van den Brink
zie de foto’s van de Kitty de Wijzeplaats.
Foto’s herdenking Berg en Dal van Herman Leensen.
Foto’s Leuth in de kerk Foto’s Han vd Brink Leuth
Foto’s herdenking in Ooij
Foto’s herdenking in Beek

Dodenherdenking Joodse gemeenschap

Vrijdagavond vond op de Kitty de Wijzeplaats in Nijmegen de jaarlijkse dodenherdenking plaats van de Joodse gemeenschap in Nijmegen. De namen van de omgekomen joodse mensen werden voorgelezen, waarbij ook de plaats werd genoemd, waar ze omgekomen zijn. Het was een sobere plechtigheid welke werd bijgewoond door oa. burgemeester Wim Dijkstra en een aantal wethouders.

Dodenherdenking Berg en Dal

Dodenherdenking Berg en Dal.Bij het oorlogsmonument in Berg en Dal werd vrijdagavond de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Deze herdenking vindt plaats voorafgaand aan de herdenking op de Canadese begraafplaats in Groesbeek en wordt dus al vroeg gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging “Edelweisz”.  Leerlingen van de Titus Brandsmaschool lazen gedichten voor.  Namens de gemeente Groesbeek was wethouder Sjaak Thijssen aanwezig

 

Dodenherdenking in Leuth

Met een Eucharistiering, met als voorganger diaken Henk Nieuwenhuis,in de H. Remigiuskerk met muzikale medewerking van Fanfare D.E.S. , het Groot Gemengd Koor en Les Allouettes begon de jaarlijkse dodenherdenking in Leuth. Henk Nieuwenhuis had er deze keer een bijzondere en mooie viering van gemaakt. Buiten bij het oorlogsmonument vond vervolgens de plechtigheid plaats waar de bloemstukken werden gelegd. Met een ruime belangstelling kan het 4 mei Comité terug kijken op een geslaagde herdenking.

 

Dodenherdenking in Ooij

Ook in Ooij vond de dodenherdenking dit jaar op een indrukwekkende wijze plaats. Er werd begonnen met een mis in de H. Hubertuskerk, waar voorgegaan werd door pastoor Theo Dohmen,. Diverse familieleden van de omgekomen Ooijse slachtoffers waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst en gekomen, zij het in mindere mate dan vorige keer. Medewerking werd verleend door het Ooijse Gemengd Koor, de schutterij Eendracht en de Ooijse Toekomst. Na de kransleggingen bij het monument voor de kerk, het spelen van de “Last Post”en het Wilhelmus werd de ceremonie afgesloten Namens het gemeentebestuur was wethouder Ria Barber aanwezig .

 

Herdenking 4 mei in Beek

De Stichting Reünie Paratroepers organiseerde ook dit jaar weer, samen met de gemeente Ubbergen de nationale Dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument aan het Lt. J.P. Foleyplantsoen te Beek. Hierbij werden naast de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, ook alle andere oorlogsgetroffenen in de wereld herdacht. Na de oecumenische kerkdienst in de R.K H.Bartholomeuskerk in Beek, begaf het gezelschap zich naar het bevrijdingsmonument, waarbij ze vooraf gegaan werden door de Schutterij BUB. Er werd medewerking verleend door Harmonie KNA. Bij het monument werden bloemen gelegd en door leerlingen van de Havo werden gedichten voorgelezen. Namens de gemeente Ubbergen hield burgemeester Paul Wilbers een toespraak. Ook de burgemeester uit het Duitse Kranenburg, Günther Steins was bij deze herdenking aanwezig en heeft bloemen gelegd.