9 januari 2012

Water niet over de Waalkade.

Ondanks de voorbereidende werkzaamheden van de gemeente Nijmegen, waarbij o.a. alle straatmeubilair  en plantenbakken werden  verwijderd en de vroegtijdige afsluiting van de kade, zal het water van de Waal deze keer niet over de Waalkade stromen. Het water in de Waal heeft haar hoogste punt bereikt en staat nu nog niet zo hoog, dat het over de kade stroomt. Dat wil niet zeggen, dat dit in een later stadium niet zal gebeuren. In de skigebieden is veel sneeuw gevallen en dat moet later ook weer allemaal afgevoerd worden. In ieder geval trekt de Waalkade nog genoeg bezoekers. Dinsdagmiddag zijn de hekken weer weggehaald en kon het verkeer weer over de Waalkade. zie de foto’s.

DSC_9529_Waalkade

 

 

090112. De piek in de hoogwatergolf in de Rijn bevindt zich nu net voor de Nederlandse grens en zal rond het middaguur bij Lobith zijn. De hoogste stand wordt ca 14,2 m. Dit is bijna 7,5 m hoger dan eind november, toen de laagste stand ooit werd bereikt. De afvoer in de Rijn bedraagt nu 6750 m3/sec. In de ranglijst van hoogwatergolven sinds 1900 staat deze op de 61e plaats, een dergelijke hoogwatergolf komt gemiddeld eens in de 1,5 jaar voor.

In de IJssel zijn de waterstanden nog wat extra verhoogd door de aanvoer vanuit de zijbeken aldaar. Omdat de afvoer van de beken nu snel lager wordt, levert dit als de piek passeert nog maar weinig extra verhoging op.

De Rijn blijft tot morgen nog hoog en gaat vanaf dinsdagmiddag weer zakken. Er gaat dan zo’n 50 cm per dag af, zodat in het weekend de stand weer onder de 12 meter komt. Er breekt een lange droge periode aan met een flink hoge drukgebied boven de Alpen. Tot medio de volgende week wordt dan ook geen nieuwe stijging verwacht en de uiterwaarden zullen dan weer helemaal droog vallen.

De piek in de Maas bevindt zich nu in Noord Limburg, ter hoogte van Sambeek. De afvoer bedraagt daar ca 1650 m3/sec. In het zuiden van Limburg is de afvoer nu sterk gaan dalen en al weer bijna onder de 1000 m3/sec gezakt. De komende dagen zet de daling door omdat ook hier geen regen wordt verwacht.

De 6750 m3 die via de Rijn Nederland binnen stroomt, verdeelt zich over de IJssel (ca 900 m3/sec) de Lek (ca 1200 m3/sec) en de Waal (ca 4600 m3/sec). Lek, Waal en Maas komen samen in het benedenrivierengebied en via de Nieuwe waterweg en de Haringvliet moet de komende dagen zo’n 7500 m3/sec afgevoerd worden. Beide mondingen nemen ongeveer de helft voor hun rekening, de Nieuwe waterweg is permanent open , de Haringvliet alleen tijdens eb. Voor deze zeegaten is deze hoeveelheid geen probleem, die zijn groot genoeg. Alleen als het stormt en de zee hoog staat, kan het water niet naar buiten. De komende dagen is het rustig op zee en zal het water eenvoudig onder vrij verval naar zee kunnen stromen.