9 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie gemeente Ubbergen in de Vriendenkring te Leuth

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ubbergen vond vanavond, maandag 9 januari, plaats in de Vriendenkring te Leuth. Met muzikale ondersteuning van muziekvereniging DES, werden de inwoners van de gemeente Ubbergen, samen met diverse verenigingen, in de gelegenheid gesteld om Burgemeester en wethouders, alsmede anderen, onder het genot van een drankje en een hapje,  een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Burgemeester Paul Wilbers vertelde in zijn toespraak, waarbij de zaal overigens muisstil was, dat de gemeente Ubbergen dit jaar 50 inwoners meer had dan vorig jaar om deze tijd en dat het totaal aantal inwoners nu 9402 bedroeg. Voor de nieuwe inwoners had hij een welkomstgeschenk in de vorm van een “streekpakket” met allerlei streekgebonden lekkernijen. Slechts een tiental nieuwe inwoners hadden zich hiervoor aangemeld en daarvan kwam er ook maar de helft hun cadeau ophalen. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd er deze keer geen erepenning van de gemeente Ubbergen uitgereikt. zie de foto’s.

DSC_9698_nwjaarsreceptie

 

In zijn toespraak zei burgemeester Paul Wilbers o.a het volgende”: “Ook Ubbergen moet herindelen en zich bij een plattelandsgemeente aan de oostflank aansluiten, of misschien wel bij de stad Nijmegen. Dat is nodig om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Maar om de dienstverlening aan de eigen inwoners op peil te houden, is zelfs een gemeente van Millingen, Ubbergen en Groesbeek soms niet groot genoeg. „Het lijkt alsof de herindelingvraag de belangrijkste vraag wordt van 2012”. „Dat is niet het geval. De bestuurlijke organisatie zal de burger worst zijn. Het gaat erom of de gemeente er voor je is als je haar nodig hebt.”  „Dat kunnen we niet alleen. Daar is Ubbergen te klein voor. Daar is ook Millingen, Ubbergen en Groesbeek samen te klein voor. De grootste uitdaging van 2012 is: al die wetten en regels die ‘op ons af komen’ om te zetten in fatsoenlijke dienstverlening aan onze burgers. Wij gaan dat doen met tien gemeenten in de regio. Verschillende problemen vragen om verschillende schaalgrootte. Soms op MUG-niveau, maar het zal steeds vaker voorkomen dat ook deze schaalgrootte te klein is.” In zijn toespraak zei hij ook dat het gemeentebestuur van Ubbergen niet zo afwijzend is geweest tegenover Millingen als iedereen denkt. „Ik hecht er aan een misver¬stand uit de weg te ruimen: de vraag van Millingen om eens na te denken over een eventuele herindeling, heeft Ubbergen als enige ge¬meente in de regio positief beantwoord. Zij het onder voorwaarden.”