5 juli 2011

Meester Gerard bedankt

Meester Gerard de Boer uit Beek had dinsdag zijn laatste dag als meester van groep 6 van de Sint Martinusschool  in Millingen aan de Rijn. En natuurlijk werd dat geen gewone lesdag. Alle kinderen, inclusief meester Gerard zelf als captain Sparrow, waren in de ban van de piraten. Meester Gerard heeft 42 jaar in het onderwijs gezeten, eerst aan de St. Laurentiusschool in Kekerdom en later in Millingen. Samen met nog twee collega’s van de St. Martinusschool, Gerard van Kuijk en Guus Durinck, stopt hij er nu mee. zie de foto’s
DSC_4332_Gerard

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)

Het is de laatste week voor de grote vakantie van de ba­sisscholen. Tijd voor af­scheid van veel bekende on­derwijzers. Millingen zwaait Gerard, Gerard en Guus uit.

MARTINUSSCHOOL Millingen zwaait drie boegbeelden uit

Wie moeten de liedjes gaan schrijven op school als er weer iets te vieren valt?

Dat wordt een groot probleem op de Martinusschool in Millingen nu de creatieve geesten Gerard van Kuijk, Gerard de Boer en Guus Du­rinck alledrie tegelijk afscheid ne­men. „En er gaan drie mannen weg waardoor er maar vijf hanen overblijven in het kippenhok van 46”, lacht Van Kuijk. „ Ja, de man­nen verdwijnen uit het onder­wijs”, bevestigt Durinck. „Tegelijk met ons neemt ook Els Ahrens af­scheid, maar die wil dat liever in kleinere kring doen. Zij is ook al­tijd een belangrijk gezicht geweest op de Martinusschool.”

Toen in de loop van het jaar duide­lijk werd dat de drie tegelijk van school zouden gaan, bedachten ze zelf de naam de 3G’s. De Boer: „ De 3JS gingen naar het songfesti­val, maar haalde nul punten. Wij hebben samen 3.000 kinderen in de klas gehad.”

Met het vertrek van het trio raakt de school een brok ervaring kwijt.

Ze hebben allemaal veertig of meer dienstjaren achter de rug.

Guus en Gerard van Kuijk hebben altijd op de Martinusschool ge­werkt, Gerard de Boer zat van 1969 tot 1976 eerst nog een perio­de op de Laurentiusschool in Ke­kerdom. „Wij behoren tot de gene­ratie van de intuïtieve leerkrach­ten”, volgens De Boer. „Wij zien het onderwijs als een roeping”, vult Van Kuijk aan. Ze hebben car­rière gemaakt in een tijd dat ter­men als adhd, selectief mutisme en asperger nog niet uitgevonden waren. „Voor ons waren het ge­woon lastige kinderen, waar we meer aandacht aan besteedden”, zegt Durinck.

Van Kuijk: „Voor ons allemaal geldt dat de periode van Theo Ver­meulen en Marijke Hol als school­hoofden de mooiste jaren was.”

Guus en Gerard van Kuijk konden de laatste weken geen les meer ge­ven, vanwege ziekenhuisopnames. Durinck: „Dat is wel heel erg jam­mer.” Van Kuijk: „ Gezond worden is nu even veel belangrijker.”

De twee maakten in Millingen naam als prins carnaval en buut­redners Durexje en Groadus de Ku­kel. Guus: „ Op het schoolplein rie­pen kinderen me dat soms al na, dus ben ik dat zelf ook maar gaan gebruiken.” Van Kuijk: „ De kinde­ren hebben me vandaag toege­kukeld in hun afscheidslied.”

De drie hebben allemaal één leer­ling van de duizend die ze nooit zullen vergeten. Van Kuijk de spas­tische Jos ten Thije die mede door hem zijn zwemdiploma haalde.

Durinck de verlegen Sander den Os die nu toch maar voor WFM het nieuws leest. En De Boer Sas­kia Caulil, de leerling die na een zwaar ongeval als stagiaire terug­kwam in zijn klas.

„Maar de duizend zijn me alle­maal even lief. Eigenlijk wil ik ook niet stoppen, want ik ben ver­slaafd aan die kinderen”, geeft Ge­rard de Boer toe. „Ik vind het werkklimaat wel killer geworden.

Kinderen zijn dossiers geworden.”