9 juni 2011

Presentatie 2CV4U in Erlecom

Donderdagmiddag vond in Erlecom de presentatie plaats van 2CV4U. Deze stichting runt sinds enige tijd een klein maar geoutilleerd garagebedrijf in Erlecom, dat voorheen de vakgarage van Raaij herbergde. Deze stichting vormt een werkcorporatie voor jongeren, op non-profit basis, waarbij het restaureren van oldtimers als middel wordt ingezet om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en zo de kennis en vaardigheden op te doen, die hen helpt hun loopbaan in eigenhand te nemen. De belangstelling was groot en na het  openingswoord van initiatiefnemer Peter Paul Mastboom, demonteerden de medewerkers van de Stichting gezamenlijk in ruim 3 minuten een complete 2CV om vervolgens een pas gerestaureerd exemplaar te tonen. zie de foto’s.

DSC_1730_2CV4U

Op 9 juni om 16.30 uur, presenteert stichting 2CV4U in Erlecom zich aan het publiek !

De stichting (2CVForYou) runt sinds kort een klein maar volledig geoutilleerd garagebedrijf  in Erlecom bij Nijmegen. Een werkplaats met alle faciliteiten en werktuigen, waaronder twee autobruggen, voor reparatie en renovatie van oldtimers.

De stichting vormt een werkcorporatie voor jongeren, op non-profit basis, waarbij het restaureren van oldtimers als middel wordt ingezet om de zelfredzaamheid van de deelnemers te vergroten en zo kennis en vaardigheden op te doen die hen helpt hun loopbaan in eigen hand te nemen.

 

IDEËLE DOELSTELLING

Met de specialisatie in renovatie van Citroen Deux Chevaux  zich op de  tewerkstelling van jeugdige werkzoekenden (met behoud van uitkering) om in hecht teamverband oude Deux Chevaux  te restaureren. De 8 tot 12 deelnemers maken het gehele proces door van demontage van oude auto’s, selectie van de juiste onderdelen en de opbouw van de complete auto, klaar voor de verkoop. Onder leiding van vrijwilligers raken de jeugdige werkzoekenden bekend met het proces van samenwerken, discipline, orde, netheid en trots zijn op de resultaten.

 

UIT DE HAND GELOPEN HOBBY

Initiatiefnemer Peter Paul Mastboom zit al jaren in de restauratie van de Deux Chevaux. Nadat hij zijn IT-bedrijf verkocht ontstond bij hem de wens zijn hobby verder uit te bouwen. Aldus bouwde Mastboom met zijn zoon een Burton sportwagen op de basis van een 2CV-chassis en daarna ook meerdere eenden uit oude slooponderdelen. Toen de voortuin langzamerhand vol groeide werd het tijd een andere ruimte te zoeken. Die vond hij in Erlecom, waar eigenaar Henk Veenstra van Vakgarage Van Raai, zijn  bedrijf zojuist had beëindigd. Iedereen blij met de nieuwe bestemming van het bedrijf, begon een aantal vrijwilligers met het geschikt maken van de garage voor het ‘nieuwe werken’. De vrijwilligers hebben een min of meer technische achtergrond en begeleiden daarmee de deelnemers bij het renovatieproces en de vorming.

“Overigens kunnen we nog wel een paar vrijwilligers plaatsen en kijk maar eens op onze website” besluit Mastboom.

 

GEMEENTE & ANDERE INSTELLINGEN

De tewerkstelling van jeugdige werkzoekenden (met behoud van uitkering) komt tot stand in nauwe samenwerking met de Gemeente Nijmegen en andere instellingen, zoals Vrijwilligers Centrale Nijmegen, het ROC, etc. Zij bieden hun kandidaten aan bij 2CV4U, die dan een dagje kunnen proefdraaien in de garage waarna ze vrij zijn zich voor een periode van zes maanden aan het bedrijf te binden.

 

Stichting 2CV4U, Erlecomseweg 42, 6577JC- Erlecom – 06 20 60 16 86 – www.2cv4u.nl