7 januari 2011

Hoogwater op komst in Waal en Maas

Niet alleen de Maas zal de komende dagen sterk wassen, maar ook in de Waal wordt hoogwater verwacht. Er is zoveel ijs gesmolten in de bovenloop van de rivieren, dat er de komende dagen een flinke stijging van het rivierwater wordt verwacht. Door Rijkswaterstaat wordt aangegeven dat er de komende dagen bij Lobith een toename van de waterstand zal zijn van 5 meter. Daarmee zal het waterpeil in een paar dagen van 10 meter naar 15 meter stijgen. In verband met deze hoge waterstand zal de Waalkade in Nijmegen vanaf zondagmorgen 06.00 uur afgesloten worden. Maandagochtend zal de calamiteitenorganisatie van Waterschap Rivierenland bijeen komen om eventuele acties in gang te zetten.

Waterschap alert op waterstanden

7 januari 2011, 11.00 uur

Waterschap Rivierenland is alert op de waterstanden van de Maas en de Rijn. Op dit moment zijn er nog geen problemen met hoogwater voor ons gebied. Deze worden dit weekend ook niet verwacht. Maandagochtend 10 januari komt de calamiteitenorganisatie van het waterschap bij elkaar om eventuele acties in gang te zetten.

http://www.infocentrum-binnenwateren.nl

Laatst gewijzigd: Vrijdag 7 Januari 2011 21:46 uur
06:00 uur Lobith
08-01-2011 06:00 uur 1070 cm
09-01-2011 06:00 uur 1335 cm
10-01-2011 06:00 uur 1470 cm
11-01-2011 06:00 uur 1510 cm