7 januari 2011

Nieuwjaarsbijeenkomst Kerstendal Berg en Dal

In gemeenschapshuis Kerstendal te Berg en Dal werd vrijdagavond de Nieuwjaarsreceptie gehouden, waarbij de voorzitters van de diverse verenigingen konden vertellen hoe het het afgelopen jaar was gegaan en tevens hun plannen voor het nieuwe jaar bekend konden maken. De avond stond tevens in het teken van de nieuwe verbouwplannen voor Kerstendal, die ongeveer 3 ton gaan kosten. Maar ook werd stil gestaan bij het fout, dat de scouting Berg en Dal het afgelopen jaar, wegens gebrek aan voldoende leiders, was stopgezet. Als herinnering hieraan werd door Ton Loeffen en Jos Verstegen een plaquette onthuld, welke was ontworpen en gemaakt door Albert Jan (Ap) van Spierenburg, zelf inwoner van Berg en Dal en voormalig lid van de scouting. zie de foto’s

DSC_5264scouting
Op de foto Ap van Spierenburg met zijn kunstwerk.

De Franse lelie werd door “Baden Powell”, de grondlegger van de scouting aangedragen als symbool voor de scouting. Hij wilde een speerpunt die een richting aan gaf. Het was een punt aan de kompasnaald die naar het het noorden wees en werd door hem omgebogen als richtnaald voor route door het leven. De lelie heeft drie punten, deze staan symbool voor de drie beloftes van de scouts. De vijfpuntige sterren op de lelie staan voor de 10 regels voor de scouts. Onder aan de lelie brand het kampvuur dat staat voor: warmte, licht en energie. De letters “scouting berg en dal” zijn uitgesneden met een plasmasnijder en geven het branden met een loep of soldeerbout weer wat vaak door scouts werd gebruikt om letters te branden in hout of leer voor trofeeën e.d. Het bevestigingsschild staat voor draagvlak van leiding en bescherming. Er ontbreekt echter een onderdeel en dat is de platte knoop die de lelie samen moet houden. Deze mag echter pas worden samengesmeed met de lelie als er weer een leiding is die de scouting kan samenhouden. Kerstendal moet deze “gesmede” knoop bewaren tot er ooit weer een scouting beweging op gang komt [ misschien ooit in de toekomst] die dit object samen kan voegen met de lelie. Midden in de lelie vervaagt een messing punt omhoog met het opschrift ” they just fade away”. Deze tekst werd door een van de grondslagleggers, Kees Bökering, omgebogen naar een scouting begrip: old mountie’s never die, they just fade away, oftewel zij vervagen. Het gehele kunstwerk neemt een plaats binnen het gebouw waar men niet zomaar omheen kan. Hierdoor zal men zich hopelijk in de toekomst afvragen, wat hier achter zat en zo de scouting misschien doen herleven. Echter voor de avontureninhoud van de voorbije 60 jaar zal men zich dan toch moeten wenden tot de veteranen die t.z.t. wellicht tot de bond van ouderen behoren. Zij zullen u gaarne te woord staan aan het tafeltje onder dit monument, wellicht gepaard met enige consumpties.

Tekst Ap van Spierenburg

Baden-Powell

Robert Baden Powell (foto Wikipedia)