24 maart 2010

Politie Groesbeek werkt met CatchKen

De Regiopolitie Gelderland-Zuid, team Groesbeek (waaronder de gemeenten Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Heumen vallen) beschikt sinds vandaag over een auto, welke uitgerust is met een catchKen. Deze auto kan in een mum van tijd alle kentekens op de weg, zowel links als rechts scannen en controleren op onregelmatigheden. Zo controleert de scanner op openstaande boetes, opsporingsregister e.d. maar ook op zelf ingebrachte kentekens van bijvoorbeeld notoire "drinkers" (rijden onder invloed), fietsendieven e.d., die ze zelf als plaatselijke politie willen controleren. Het doel van de scan is om de veiligheid voor de politie te verhogen, burgers te behoeden voor schade die kan worden toegebracht door bestuurders waarvan het rijbewijs is ingevorderd c.q. ongeldig is /verklaard en daardoor niet verzekerd zijn en achterstallige boetes te innen. Maar ook kentekens van auto’s van of met voortvluchtige overvallers e.d. kunnen direct herkend worden. Bij het ontdekken van een auto, waar iets mee aan de hand is, geeft het apparaat direct een signaal en toont het de auto met kenteken op een scherm in de auto. De auto zal de komende weken veelvuldig worden ingezet in het bewakingsgebied van Groesbeek. zie de foto’sBron De Gelderlander van 030410
NIJMEGEN Automobilisten die onverzekerd of met een valse kentekenplaat rondrijden moeten in de regio Nijmegen op hun tellen passen. Het rayonbureau Groesbeek heeft sinds kort de beschikking over een dienstauto met een Catchken aan boord.
Achter de voorruit van de Volkswagen Touran registreren twee infrarood-camera’s alle voorbijkomende kentekens op onregelmatigheden.

De kentekengegevens van links en rechts geparkeerde voertuigen en tegemoetkomende auto’s worden doorgegeven aan een boordcomputer. In die computer zit een cd-rom met actuele gegevens van onder meer de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Binnen enkele seconden kan worden nagegaan of chauffeurs in het opsporingsregister voorkomen, nog boetes hebben openstaan, onverzekerd rondrijden en of het voertuig APK gekeurd is. De Catchken in de politieauto weet meteen weet of een voertuig verzekerd is en of de bestuurder nog openstaande boetes heeft.

 Het politiekorps Gelderland­Zuid beschikt sinds kort over een Catchken.
 Dat apparaat scant razendsnel kentekens op de weg.
 Agenten weten meteen of de bestuurder nog een bon moet betalen of wordt gezocht.
NIJMEGEN – Automobilisten die on­verzekerd of met een valse kente­kenplaat rondrijden moeten in de regio Nijmegen op hun tellen pas­sen. Het politieteam Groesbeek heeft sinds kort een dienstauto met een Catchken aan boord. Ach­ter de voorruit van de Volkswagen Touran registreren twee infra­rood- camera’s voorbijkomende kentekens. De kentekengegevens van links en rechts geparkeerde voertuigen en tegemoetkomende auto’s worden doorgegeven aan een boordcomputer waarin gege­vens zitten van onder meer de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Binnen enkele seconden kan worden nagegaan of chauf­feurs in het opsporingsregister voorkomen, nog boetes hebben openstaan of onverzekerd rondrij­den.
De bemanning van de surveillance­wagen kan ook zelf kentekennum­mers invoeren, bijvoorbeeld van bestuurders wier rijbewijs is inge­vorderd, of het kenteken van een voertuig dat zojuist betrokken is geweest bij een ramkraak.
De Catchken kan ook zien of een auto te boek staat als vermist of ge­stolen. Als er iets niet in de haak is met het kenteken, bliept het alarm van de Catchken. Als de gegevens van het computersysteem en het kiekje van de juist geregistreerde wagen met elkaar overeenkomen kunnen agenten besluiten om de chauffeur staande te houden.
De Catchken levert volgens hoofd­agent Martin Bekkenk vooral tijd­winst op: „Met het opvragen van informatie via de meldkamer is vaak toch wat tijd gemoeid. Met de Catchken beschikken we in een fractie van een seconde over de ge­wenste gegevens. Zelfs met een snelheid van 80 kilometer per uur werkt het systeem feilloos.”
De kentekenvanger biedt de be­manning van de surveillancewa­gen extra veiligheid. Hoofdagent Bekkenk: „ Als we een auto scan­nen waarvan de chauffeur geregis­treerd staat als vuurwapengevaar­lijk, dan kunnen we daar bij de aanhouding rekening mee hou­den. Ook burgers kunnen we dank­zij de snelle registratie behoeden voor hoge kosten; als je als chauf­feur te maken krijgt met een on­verzekerde brokkenmaker moet je nog maar zien of je de schade ver­goed krijgt. ” Het systeem wordt al enkele jaren gebruikt door de snelwegpolitie KLPD, die de Catchken samen met een Nederlands bedrijf heeft ontwikkeld.