6 februari 2007

Nijmegen denkt weer over afsluiting Ooijsedijk

 De Nijmeegse verkeerswethouder Jan v.d. Meer tart opnieuw de Ooijse bevolking door zijn plannen om de Ooijsedijk (dit is het eerste stuk van de Ooijse Bandijk) in de gemeente Nijmegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hij lanceerde nu het plan om de dijk nabij het Hollandsch-Duitsch gemaal af te sluiten met een roadbarrier, waarvoor alleen de aanwonenden een key krijgen om er door te kunnen. De bedoeling is dan dat de dijk in de zomermaanden in het weekend wordt afgesloten. Bewoners van de Ooijpolder kunnen dan niet meer via deze dijk naar Nijmegen rijden en zullen dan altijd via de enige ontsluitingsweg, de St. Hubertusweg, de polder kunnen verlaten. We hebben in 1994 al eens meegemaakt bij de evacuatie van de Ooijpolder, wat een dergelijke maatregel inhoudt bij excessen. waarschijnlijk weet deze wethouder ook niet meer, hoe de bevolking van de Ooijpolder "op de barricaden kan gaan" zoals bij de protestacties rond de Waalbochtverleggingin de jaren zeventig.  En waarschijnlijk hebben ze ook niets geleerd van de mislukte afsluiting van de Bemmelsedijk in Lent met alle problemen in het dorp Lent. 

         Op  de foto de plek waar de roadbarrier zou moeten komen.

dsc_6527dl

Nijmegen: plan voor afsluiting Ooijse Bandijk

Door onze verslaggever (Bron: de Gelderlander)

Maandag, 5 februari 2007 – NIJMEGEN – Verkeerswethouder Jan van der Meer van Nijmegen wil een wegversperring op de Ooijse Bandijk. Aanwonenden krijgen een elektronische sleutel.

Van der Meer wil een zogenoemde roadbarrier laten aanbrengen ter hoogte van het Hollandsch-Duitsch gemaal. Op Nijmeegs grondgebied dus. Deze wegversperring moet zodanig zijn uitgevoerd dat ook motoren er niet langs kunnen. Aanwonenden krijgen een keycard waarmee ze de afsluiting kunnen laten verzinken in het wegdek, zoals op de Waalkade.
„Het is nog maar een plan", zegt de verkeerswethouder. „Die dingen kosten drie tot vier ton. De provincie wil eventueel een paar ton bijdragen. En dan moet ik nog politiek draagvlak voor het idee vinden."
Nijmegen en Ubbergen steggelen al jaren over maatregelen op de dijk. Vooral in de weekeinden mengt een stroom van kwetsbare skaters, joggers en rustzoekers zich met vele motorcoureurs en automobilisten die zich over de smalle dijk spoeden.
Gevaarlijk, vinden Nijmeegse en Ubbergse kopstukken.
In de gemeente Ubbergen is geen politiek draagvlak voor afsluiting. De raad is unaniem tegen afsluiting van hun dijk. Alleen burgemeester Paul Wilbers is voor een blokkade. „Als hoofd van de politie, en verantwoordelijk voor de veiligheid in mijn gemeente, kan ik niet anders", zegt Wilbers. „Ga maar eens kijken op een mooie dag in het weekeinde. Levensgevaarlijke situaties. Maar ik wil met klem wijzen op het krachtige ‘nee' van de gemeenteraad."
Al jaren dreigt de gemeente Nijmegen met afsluiting van de Ooijse Bandijk. In de periode tussen april en september zou de dijk verkeersluw moeten zijn voor veiligheid en genot van de vele recreanten.
Politiek en bedrijfsleven in Ubbergen zijn tegen. Ze willen een oplossing voor de aanwondenden en die lijkt met een verzinkbare wegversperring gegarandeerd. Maar Ubbergen is bang dat de vele bezoekers van bijvoorbeeld café Oortjeshekken en de Bisonbaai via het dorp Ooij rijden en daar weer voor verkeersoverlast zorgen.
De afgelopen jaren besloot de gemeente Nijmegen, zonder overleg met betrokkenen, de dijken in Lent en Bemmel af te sluiten om recreanten de ruimte te geven.
Hier waren horecagelegenheden en omwonenden niet blij mee en er volgden sabotageacties om de afsluitingen te vernielen.

dinsdag 060207 

Wel of niet afsluiten van de dijk bij Ooij?
Wethouder Nijmegen: de Ooijse Dijk afsluiten voor verkeer. Doen?


Wim en Roos Huberts wonen bij het dorp Ooij. Ze zeggen nee.

Wim: „Ik vind het schandalig dat Nijmegen ons de wil oplegt. Nu kunnen we via de Hezelstraat en de dijk naar Nijmegen. Als die af­sluiting er komt, worden we ver­plicht om door het dorp te rijden en via Beek naar Nijmegen over de Rijksweg. Roos werkt in Arn­hem, ze staat iedere dag in de file. Laat wethouder Van der Meer eerst maar eens zorgen dat hij in Nijmegen de boel op orde heeft.' Sjakkelien Straten woont naast het gemaal waar de road-barrier zou moeten komen. Zij zegt ja.
„Wij zijn er op zich blij mee, voor ons heeft het alleen maar positieve consequenties. Veel aanwonenden hebben last van motorrijders. Die rijden veel te hard.
Bets Canton staat in de Spar in Ooij achter de kassa. Ze zegt ja.

„ Ze rijen je de klooien uit de broek, je kunt er niet fatsoenlijk lo­pen." Klant Riet Lucassen is tegen afsluiting. „Ik heb het gelezen en werd gelijk pissig. Ik heb altijd in de Groenlanden gewoond en weet dat je alleen maar zondagochtend vroeg en 's avonds op de dijk kunt wandelen. Die stadse milieukik­kers, laat ze in Nijmegen blijven."
‘ Het is een Nijmeegs probleem, niet ons probleem'
Ben en Corry Derksen wonen aan de Erlecomsedam, vlakbij Oortjeshekken. Ze zeggen nee.
Ben: „Ik vind het te zot voor woor­den, dat de gemeente Nijmegen, die eigenaar is van een heel klein gedeelte van de Ooijse Dijk, zo­maar die dijk af wil sluiten. Wij in buurtschap Oortjeshekken wor­den geconfronteerd met drukte van recreanten uit Nijmegen. Het is een Nijmeegs probleem, niet ons probleem." Corry: „Wij dijkbe­woners gaan zondagmiddag tus­sen een en vier uur niet de dijk op. De Hubertusweg en de Erle­comsedam zullen nog meer belast worde. Er is 's zomers nu al geen doorkomen meer aan."
Sjef en Bets Wieland wonen aan de Erlecomsedam en zijn tegen.
Sjef: „ Als ze straks gaan afsluiten zadelt Nijmegen zichzelf verkeers­technisch met een probleem op. Nu kunnen we nog onderlangs, maar dan gaat alles via de Oranje­singel. Wij krijgen dubbele over­last. Alles wat naar Oortjehekken rijdt, komt hierheen." Bets: „ Als je wat ouder bent en niet zo mobiel en je wilt de polder in, moet je om- rijden via een minder mooie weg. Waar halen ze het recht vandaan!"
Fons Strijbos woont aan de dijk en was in het verleden actief in een comité van dijkbewoners: ‘nee, niet doen'.
„Eigenlijk houd ik niet van dit soort technische oplossingen met een sleuteltje. Wij hadden geen af­sluiting verzonnen, maar eenrich­tingsverkeer. We waren voor be­reikbaarheid en daar ben ik nog steeds voor 

door Bas van der Hoeven
Oerkracht
  (COLUMN)


V
an der Meer wil de Ooijse Bandijk afsluiten.
Wie?
Jan van der Meer, verkeerswethouder van Nijmegen. Ooh die. Jaja.
Dus?
Van der Meer wil op Nijmeegs grondgebied de dijk laten afslui­ten, zodat gemotoriseerd verkeer niet meer richting Ooij kan knallen. Hij denkt dat een verkeersluwe dijk beter past bij de serene sfeer van de polder. De gehaaste stadsmens zoekt im­mers rust en ongerepte natuur op het platteland. De afwezig­heid van ronkend snelverkeer is beter voor plant en dier en dus voor de mens.
Denkt stadse Jan.
En dat is een misvatting. Intensief toerisme lokt juist natuur.
Denk maar aan de duiven op de Dam. Of, dichterbij, de vele vogelen die zich in het struweel bij havo Notre Dame in Ub­bergen voeden met weggegooid scholierenbrood. Sinds moordend motorverkeer over de Bandijk crosst, is het aan­tal buizerds explosief gestegen.
Deze roofvogels gaan niet meer op jacht, maar zitten vadsig op een paaltje langs de weg te wach­ten tot een egel of konijn wordt overreden. Dan smikkelen ze het verse vlees op. Doordat de buizerd niet meer jaagt, komen er heel veel muizen en konij­nen. Die knagertjes lokken weer vijanden als wezel, bunzing, marter, vos, torenvalk, sperwer en das. Kortom, door het verse kadavers leverende snelverkeer neemt de soortenrijkdom toe.
Dat konijnen in de bermen gorgelend in uitlaatgassen sneven, is niet zo erg. Dat lossen die dieren in een wip weer op.
Kijk. Da's nou de oerkracht van de natuur Jan.
‘Buizerds jagen niet meer, ze wachten vadsig op een paaltje'


Nijmegen wacht met sluiten Ooysedijk (15-02-07)

NIJMEGEN – Nijmegen neemt voor­lopig geen maatregelen om de Ooijse Bandijk aan de stadse kant af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Jan van der Meer wacht in elke geval zo'n ac­tie, tot de gemeente Ubbergen klaar is met een onderzoek naar verkeersoverlast op haar dijken en polderwegen. Dat bestaat uit ver­keersmetingen, workshops en een enquête. Nijmegen helpt bij het onderzoek, dat in mei start. 

Veertien ongelukjes op de dijk in zes jaar
Volgens Ubbergen is het op de Ooijse bandijk niet zo onveilig.
 
door Geert Willems
OOIJ – Het uitstel van de afsluiting van de Ooijse bandijk is tot stand gekomen na intensief overleg tus­sen de wethouders Jan van der Meer van Nijmegen en Ria Barber van Ubbergen. Ubbergen was – op z'n zachtst gezegd – niet erg geluk­kig met het voornemen van de stadse buurman om de dijk voor gemotoriseerd verkeer door te knippen.
„Wij gaan zelf over de verkeersvei­ligheid op onze dijken", sprak Bar­ber vorige week nog strijdvaardig. „Bovendien: het lijkt misschien heel onveilig maar de cijfers vertel­len een ander verhaal. Over de ja­ren 2000 tot en met 2005 zijn er welgeteld veertien ongelukjes ge­beurd. In de meeste gevallen wa­ren de gevolgen met een pleister op te lossen. Één keer moest er ie­mand naar het ziekenhuis worden gebracht."
Ubbergen denkt dat een roadbar­rier bij Nijmegen niet de oplossing is voor het probleem dat er zoveel diverse soorten verkeer tegelijker­tijd op de dijk te vinden zijn. „ Het verkeer zoekt toch z'n weg", voor­spelt wethouder Barber. „ Je ver­legt het probleem naar de Sint Hu­bertusweg in ooij en de andere polderwegen. Vervolgens komen de auto's en motoren toch weer op de dijk terecht. Bij mooi weer willen ze toch naar de Bisonbaai en Oortjeshekken."
Ubbergen gaat nu onderzoeken hoe onveilig de dijk werkelijk is. Op vijftien locaties wordt de snel­heid van het verkeer gemeten. Ook wordt geteld hoeveel recrea­tief, woonwerk-, school en vracht­verkeer passeert. De resultaten worden na de zomer bekend.
Bron: De Gelderlander 15-02-07