5 februari 2007

Afscheid Dr. de Wit

 

 De
Ooijse huisarts Jan de Wit gaat m.i.v. 1 april a.s. genieten van zijn
rust. Met ingang van die datum trekt hij zich als huisarts terug en
doet dan zijn praktijk over aan dr. Arno Krijgsman, die momenteel al
geregeld in deze praktijk werkzaam is.  Op 31 maart a.s. wordt er
een afscheidsreceptie gehouden. Het Ooijse Koninginnedagcomité heeft
besloten om een gezamenlijk cadeau aan te bieden, waarbij de hele
Ooijse bevolking betrokken is. 

Op de foto zit dr. Jan de Wit rechts naast zijn opvolger Arno Krijgsman.

dscf8251 


 

Afscheid van Ooijse Dokter.

Sinds enige tijd is bekend dat onze Ooijse dokter de Wit binnenkort met
pensioen gaat. Naar verluidt houdt hij op zaterdagmiddag 31 maart een
receptie om van al zijn patiënten afscheid te kunnen nemen. Een dokter
maakt zijn patiënten mee van de wieg tot het graf. Alle mensen in Ooij
tot 30 jaar weten niet beter of dokter de Wit is de dokter, de mensen
tussen dertig en zestig jaar kennen zijn vakmanschap om persoonlijke
wederwaardigheden op te lossen en degenen die ouder zijn dan zestig en
nog niet ver over de honderd zijn, hebben naar alle waarschijnlijkheid
allen zijn zorg kunnen ervaren. De kwaliteiten van iemand die erg dicht
bij je vel komt en in wie je alle vertrouwen moet kunnen stellen op een
goede behandeling van je kwaal, moeten immers erg hoog zijn. Je hebt
immers maar een leven en een lichaam. Voor een dokter moet je soms
naakt gaan staan dat is dan voor de meesten een wel erg kwetsbare
positie, soms moet je zelfs dingen vertellen die je niet eens tegen je
man of vrouw vertelt. Vertrouwen is dus het sleutelwoord. Dokter de Wit
kende zijn mensen en hun geschiedenis allemaal en waagde er af en toe
een extra bezoekje aan om zich van de vorderingen van zijn patiënt te
vergewissen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen velen hem de hand ten
afscheid willen drukken en wellicht zelfs een cadeau willen meebrengen.
Hierover heeft het Ooijse Koninginnedagcomité contact gehad met Mevrouw
de Wit om te horen wat haar man zoal erg kan waarderen. Het comité
heeft besloten de gehele dorpsgemeenschap van Ooij hierbij te
betrekken. Over het tijdstip en de wijze waarop, wordt u binnenkort
geïnformeerd. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de voorzitter van
het Koninginnedagcomité, de heer Wim Heinen en de Heer Leo
Looijschelder van de Spar, de penningmeester. Ook de andere leden van
het comité kunt u natuurlijk om nadere informatie vragen. Piet Soerier