30 januari 2007

Federatie Ubbergse Ondernemers

 dscf8098  

Maandagavond hield de Federatie van Ubbergse ondernemers haar verlate
Nieuwjaarsbijeenkomst in zaal de Vink te Ooij. Ruim 90 ondernemers
waren bij elkaar gekomen om de toespraken van hun voorzitter Wim
Jansen en die van burgemeester Paul Wilbers aan te horen en te
genieten van het optreden van het duo Spijker en Hamer, die op hun
eigen manier het leven van de ondernemers op de hak namen. zie de foto's

 

Op de foto voorzitter Wim Jansen


 

Ubbergse Ondernemers wensen elkaar geluk.

De Federatie van Ubbergse Ondernemers hield nog juist voor eind januari
zijn Nieuwjaarsbijeenkomst. Nu is dit niet zo maar een onderonsje van
ondernemers onder elkaar. Nee, de Federatie heeft ook gasten
uitgenodigd. In dit geval mocht de voorzitter van de Federatie, W.
Jansen, naast de leden ook de gemeentebestuurders van Ubbergen, dus
Raad en College, het Gemeentebestuur van Kranenburg, ook de
oud-burgemeester van deze stad, de heer Jacob Voss, het bestuur van de
Ondernemers uit Millingen en tenslotte ook de mensen van de komische
noot van de avond, het duo Spijker en Hamer, een soort Snip en Snap in
Kommer en Kwel, zeg maar Negotie in Emotie, welkom heten. Was het dan
ook kommer en kwel, overheerste de negotie of de emotie? Plezierig was
in ieder geval dat het bestuur Govert Janssen als avondvoorzitter had
gevraagd. Hij speelde de rol van vergaderorde-bewaarder met verve en de
voorzitter kon dus ongestoord zijn woordje doen. Na zo'n jaar als 2006
gaat het dan over narigheid en zakelijkheid. De Federatie moest in dat
jaar in korte voor altijd afscheid nemen van twee prominente leden,
Tiny Zegers en Sjaak van den Broek. "Wij zijn hen veel dank
verschuldigd. Dat zij mogen rusten in vrede," aldus de voorzitter. Voor
de Federatie bleef dit niet zonder gevolgen. Nieuwe mensen moesten het
roer overnemen en er diende ook gereorganiseerd worden. Het grote
verschil met vroeger is dat nu alle winkeliers in een werkgroep zitten.
Voorts noemde de voorzitter een aantal onderwerpen welke onder de
noemer "goed nieuws" gevat konden worden en verder had hij natuurlijk
ook wensen. Nu heeft iedereen wensen maar met het Gemeentebestuur in de
buurt, door sommigen gezien als een goede vriend met geld en macht,
ligt het voor de hand dat deze naar voren komen. Het goede nieuws is
dat de contacten met de gemeente beter zijn geworden mede dank zij de
speciale contactpersoon voor het bedrijfsleven. De FUO wil meedenken.
Bij de realisering van het Kulturhus bleek dit toch zijn vruchten voor
beide partijen af te werpen. Bij de wensen vroeg de voorzitter zijn
collega's en tegenspelers nog meer te letten op de belangen van de
horeca. Haal een horecabestemming niet gelijk weg als een zaak sluit en
doe iets aan het openbaar groen en het zwerfvuil en regel vooral veel
goede parkeerplaatsen, desnoods via grastegels op het terrein van het
Höfke. Vervolgens was het de beurt aan burgemeester Wilbers om zijn
toespraak, zijn column, werd gezegd, voor het voetlicht te brengen. Hij
zegde niet als politicus te spreken, maar hij bleek dit handwerk nog
niet te zijn verleerd. Hij deed dit heel charmant, naar eigen zeggen
eerlijk afgekeken van Oprah Winfrey; hij maakte de ondernemers
deelgenoten van zijn zorgen. Zijn zorgen om de dorpen vitaal te houden
dwz met school en al, anders wordt het een buurtschap, zijn zorgen om
de Millinger Waard (de Kekerdomse Ward, zei Theo Gesthuizen altijd)
bereikbaar te houden via parkeerplaatsen en ze aan de Kekerdomse
kerkkant toch gesloten te houden om zo de overlast voor de Kekerdommers
te beperken, zorgen ook om de verkeersstromen in Beek, je kunt immers
niet alles met grastegels oplossen, zorgen ook om het invullen van de
recreatiefunctie, immers de gemeente ontvangt hiervoor nog geen 30.000
Euro en daar kun nauwelijks een parkeerplaats van aanleggen, vervolgens
zorgen om het regelen van het verkeer op de dijk, immers veel
verkeerssoorten strijden om voorrang, de voetgangers, de hijgers,de
schaatsers, de fietsers de paarden, de landbouwers, de buurtbewoners,
de motoren, de auto's enz. enz. Je moet er niet aan denken dat er een
keer een ambulance snel naar de Bizonbaai moet of dat de brandweer te
hulp wordt geroepen bij een brandende boerderij met het vee nog in de
stallen. Dus nodigde hij iedereen, ondernemend of niet ondernemend, uit
om mee te helpen uit deze gezamenlijke brand te komen. Verder spoorde
hij de aanwezigen aan om mee te doen met de wedstrijd om in het kader
van de "Entente Florale"  de bloemigste, de bloemrijkste gemeente
van Nederland te worden. Er is een prijs van 50.000 Euro mee te
verdienen, hield hij het ondernemende
gezelschap voor. Na dit mengsel van luchtigheid en zwarigheid was het
de beurt aan het duo Spijker en Hamer om de zaal zich wat te laten
verpozen en dat nog wel met zelf aangedragen materiaal in de vorm van
trefwoorden, eigenlijk een soort geestelijke recycling dus. Meesterlijk
werd het gevecht om de parkeerplaatsen neergezet en ook het bezoek van
de gemeenteambtenaar op een bedrijf werd prachtig volledig conform de
vooroordelen uitgebeeld. Om de zaal zo ver te krijgen, moesten de
aanwezigen via de "Wave"-methode vallen en opstaan en dat deden onze
dames en heren ondernemers en bestuurders tot eigen verbazing nog ook.
Kommer, kwel, emotie of negotie? "Vooral dat laatste: negotie en ook
wat emotie, negotie is immers emotie en dat is in deze tijd niet
verkeerd," sprak een heer in een bedachtzame opwelling en hij nam nog
een slokje. Piet Soerier.