15 september 2006

Nacht van de vervanging

 

 In Nijmegen is donderdagmiddag en avond een manifestatie gehouden
voor de vluchtelingen, welke uitgeprocedeerd zijn en nederland moeten
verlaten. De Stichting Gast en Noodopvang vluchtelingen uit Nijmegen
hadden daartoe de mensen opgeroepen om naar  de Waalkade te komen
en daar bloemen te leggen op de naam PARDON, welke op de tegels was
gezet. zie de foto's

 dscf7942


 

Nacht van de Vervanging – Aftellen tot het Pardon (voor alle oude wetters)

 

Twee titels voor een actie op 14 september in Nijmegen en zeker 10 andere plaatsen in Nederland.

 

In Nijmegen zijn Stichting Gast en Stichting Noodopvang Vluchtelingen
Nijmegen de twee stichtingen die de opvang en het in leven houden van
uitgeprocedeerde vluchtelingen op zich hebben genomen. Ook
vluchtelingenwerk speelt daarbij een belangrijke rol.

Ruim 200 vluchtelingen in Nijmegen en omgeving vallen nog onder de oude
vreemdelingenwet. Die wet werd van kracht op 1 april 2001, inmiddels
vijf en een half jaar geleden. Maar velen van de 200 wachten al veel
langer op een beslissing of  een hernieuwde beslissing. Onder hen
zijn ook veel kinderen, deels in Nederland geboren, maar allen vrijwel
volledig Nederlands.

Bij de verkiezingen van 2003 tekende zich al een meerderheid af voor
een Algemeen Pardon, maar in de onderhandelingen na de verkiezingen
stuiterde dit plan. Sindsdien kennen wij het getal 26000.

 

Van die 26000 vluchtelingen zijn er velen die nog steeds wachten op een
beslissende uitspraak. Ook is bij velen na 5 jaar of langer de
verblijfsvergunning weer ingetrokken, hoewel vertrek, bijv. naar
Afghanistan, niet mogelijk is. Het gaat dus om veel meer dan 26000
vluchtelingen.

In Nijmegen zijn er ook heel veel ex-ama's. Alleenstaande minderjarige
vluchtelingen bij wie de verblijfsvergunning wordt ingetrokken als ze
ouder worden dan 18 jaar, ongeacht de duur van het verblijf in
Nederland.

 

De nieuwe regering moet hier iets aan doen. Daarom voeren we actie met
de organisaties die de uitgeprocedeerden helpen, en met de
uitgeprocedeerden zelf. Het mooie en aparte van de actie op 14
september is dat u zelf kennis kunt maken met uitgeprocedeerde
vluchtelingen. In beperkte mate kan dat zelfs heel intensief door voor
een  nacht de zorg voor een uitgeprocedeerde op u te nemen. U
vervangt de hulporganisatie in de "Nacht van de Vervanging".

 

Voorafgaande aan de nacht is er een programma op de Waalkade, in de
Stratemakerstoren (het museum) en op de Zeester (de fameuze boot in de
passantenhaven tegenover de Stratemakerstoren).

Daarbij is er ook een herdenking voor alle mensen die gedwongen werden
om te vluchten in de afgelopen tientallen jaren, en de dodelijke
slachtoffers, die daarbij gevallen zijn.