25 februari 2023

Ziekenbezoek door CV de Deurzakkers.

Ziekenbezoek in Dekkerswald.

Dinsdag 21 februari bracht prinses Jolanda, samen met jeugdprins Sven en hun kabinetten bezoeken aan een aantal zieken in instellingen en thuis. Als eerste werd Kalorama in Beek aangedaan, waar The Meurs, Geert  Wielersen en The Janssen werden bezocht. Maar bij binnenkomst in Kalorama werd ons medegedeeld, dat er binnen het verpleeghuis, in tegenstelling tot eerdere jaren,  geen foto’s gemaakt mochten worden, dus die staan dan ook niet in de fotomap. Daarna werd een bezoek gebracht aan Dekkerswald, waar twee mensen zouden zijn, t.w. Piet Vos en The Verstege. Deze laatste bleek die morgen ontslagen te zijn en naar huis te zijn gegaan. Getracht hem thuis op te zoeken, maar hij bleek niet thuis. Daarna nog een huisbezoek gebracht aan Henk van de Mee, die enkele dagen daarvoor geopereerd was en aan de voorzitter van de Deurzakkers, Leo Looijschelder. Voor het overige waren er geen aanmeldingen voor een ziekenbezoek. zie de foto’s.(komen nog)

26 februari 2020

CV de Deurzakkers op ziekenbezoek

Op bezoek in Dekkerswald

 

Dinsdag bracht Prinses Rita van CV de Deurzakkers uit Ooij met haar gevolg en de jeugdprins Jules met  pages, jeugdpresident en jeugdadjudant, een bezoek aan een aantal zieken uit Ooij in de zorginstellingen in Beek (Kalorama), Nijmegen (Joachim en Anna), Groesbeek (Dekkerswald) en Millingen aan de Rijn (Gasthuis St. Jan de Deo). Voor de bezochte mensen was er een fruitmand.   In Ooij zelf werd en een aantal zieken thuis bezocht. zie de foto’s deel 1;  deel 2

2 maart 2019

Prins Erwin van de Deurzakkers op ziekenbezoek.

Deurzakkers op bezoek bij mevr. Vermeulen en de heren Philipsen en Arnts.

Omdat dit jaar het schoolcarnaval in Ooij al vroeg afgelopen was hadden de Deurzakkers in Ooij op vrijdagmiddag extra tijd om te starten met het ziekenbezoek. Op Dekkerswald werd een bezoek gebracht aan Mies Reijnen en in Millingen werden drie Ooijse bewoners van het Gasthuis St. Jan de Deo bezocht. A.s maandag en dinsdag worden de oudste en de jongste inwoner alsmede de pastorie en de overige zieken bezocht. zie de foto’s

17 februari 2018

Carnavalsprins Jur op ziekenbezoek

Dinsdag bracht Prins Jur de Gedestilleerde van CV de Deurzakkers uit Ooij met zijn gevolg en de jeugdprinses Kim met pages, jeugdpresident en jeugdadjudant, een bezoek aan een aantal zieken uit Ooij in de zorginstellingen in Beek (Kalorama), Nijmegen (Vijverhof en St. Jozefklooster), Groesbeek (Dekkerswald) en Millingen aan de Rijn (Gasthuis St. Jan de Deo). Voor de bezochte mensen was er een fruitmand. Een aantal mensen konden niet persoonlijk bezocht worden omdat er in de zorginstelling het Norovirus heerste. Maar daar werd aan de balie de fruitmand achtergelaten. In Ooij zelf werd en een aantal zieken thuis bezocht. zie de foto’s deel 1;  deel 2