25 februari 2023

Ziekenbezoek door CV de Deurzakkers.

Ziekenbezoek in Dekkerswald.

Dinsdag 21 februari bracht prinses Jolanda, samen met jeugdprins Sven en hun kabinetten bezoeken aan een aantal zieken in instellingen en thuis. Als eerste werd Kalorama in Beek aangedaan, waar The Meurs, Geert  Wielersen en The Janssen werden bezocht. Maar bij binnenkomst in Kalorama werd ons medegedeeld, dat er binnen het verpleeghuis, in tegenstelling tot eerdere jaren,  geen foto’s gemaakt mochten worden, dus die staan dan ook niet in de fotomap. Daarna werd een bezoek gebracht aan Dekkerswald, waar twee mensen zouden zijn, t.w. Piet Vos en The Verstege. Deze laatste bleek die morgen ontslagen te zijn en naar huis te zijn gegaan. Getracht hem thuis op te zoeken, maar hij bleek niet thuis. Daarna nog een huisbezoek gebracht aan Henk van de Mee, die enkele dagen daarvoor geopereerd was en aan de voorzitter van de Deurzakkers, Leo Looijschelder. Voor het overige waren er geen aanmeldingen voor een ziekenbezoek. zie de foto’s.(komen nog)