25 maart 2017

Wim Kersten overleden.

Vrijdag 24 maart is in het ziekenhuis te Nijmegen Wim Kersten uit Ooij op 80 jarige leeftijd overleden.We wensen Annie en de beide dochters Amea en Monique, alsmede hun gezinnen de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De avond wake zal op 29 maart, om 19.00 uur worden gehouden in de H. Hubertuskerk te Ooij.  Er kan van Wim afscheid worden genomen op donderdag 30 maart, van 13.30 uur tot 14.00 uur in het uitvaartcentrum van de coörperatie Dela , Staddijk 130 te Nijmegen, waar aansluitend  om 14.45 uur in de aula de crematieplechtigheid zal plaats vinden .