30 januari 2024

Theo Tissen uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige nieuws, dat vanmiddag, 30 januari, Theo Tissen uit Ooij op 81 jarige leeftijd is overleden. Theo en zijn vrouw Elly woonden de laatste tijd in het zorgcentrum ’t Höfke te Beek. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Wij wensen zijn vrouw Ellie, de kinderen Jeroen en Miranda alsmede hun partners en de kleinkinderen, heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Op dinsdag 6 februari wordt er om 19.00 uur een herdenkingsdienst gehouden in dorpshuis de Sprong in Ooij. Correspondentieadres ’t Höfke, kamer 114, Verbindingsweg 6 in Beek.