16 maart 2017

Stemmen geteld in Ooij

Rond 23.00 uur waren in Ooij alle 1814 stemmen geteld in het stembureau in dorpshuis de Sprong te Ooij. Men was dik tevreden over de opkomst. Er waren 2 blanco stemmen en 1 ongeldige stem. Als winnaar kwam de VVD uit de bus met  359 stemmen, gevolgd door het CDA met 254 stemmen. De PVV eindigde op de derde plaats met 239 stemmen. 4e werd de Socialistische partij met 215 stemmen  en 5e Groen/Links met 213 stemmen. D66 eindigde op de 6e plaats met 208 stemmen.De PvdA werd 7e met 125 stemmen. De Partij voor de Dieren werd 8e met 67 stemmen gevolgd door 50Plus met 63 stemmen. Het Forum voor Democratie kreeg in Ooij 27 stemmen en de Piratenpartij 5. Denk had 4 stemmen, VNL (Voor Nederland) 3 evenals Lokaal in de kamer en Nieuwe Wegen. Artikel 1 kreeg twee stemmen. De rest van de partijen hadden of 1 stem of helemaal niets. De opkomst was zo hoog, dat er op het laatste moment nog extra stembiljetten bij gehaald moesten worden in Kekerdom en Leuth. (voor wat betreft de stemmen: “drukfouten” voorbehouden)